ΤΟ BLOG
24/06/2015 15:30 EEST | Updated 24/06/2016 08:12 EEST

Ηγεσία Για Ένα Καλύτερο Κόσμο

Είτε είμαστε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικοί ηγέτες ή απλώς άτομα, αν προσφέρουμε την εκπαίδευση σε όλους, και τη διαφάνεια, θα επιτύχουμε στην απόλυτη εκπλήρωση του σκοπού μας, δηλαδή της αυτο-επιτυχίας, αλλά και της επιτυχίας για τους συμπολίτες μας. Η επιτυχία που μοιράζεται θα φέρει ραγδαία ευτυχία για όλους - που είναι ο απόλυτος σκοπός της ηγεσίας!

Getty Images

Η εταιρική ευθύνη έχει τις ρίζες της στις αξίες της κοινωνίας, και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα από τους θεσμούς της -οικογένεια, σχολεία και πανεπιστήμια, εκκλησία, και κυρίως, τους θεσμούς της κοινωνίας. Οι επιτυχημένες κοινωνίες προωθούν τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια και την ευθύνη για τη συμπεριφορά των πολιτών τους, της κυβέρνησής τους και των επιχειρήσεών τους. Αυτή η ευθύνη, αλλά και οι νόμοι της κοινωνίας ανταμείβουν και τιμωρούν τα άτομα και τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις αξίες της κοινωνίας ή της χώρας. Χωρίς αυτή την ευθύνη, το πνεύμα της ιδιοτέλειας, που μπορεί να είναι μεγάλο κίνητρο, μπορεί να απελευθερωθεί, ειδικά από θέση εξουσίας, να γίνει καταστροφικό, και να θέσει πραγματικά σε κίνδυνο τα αγαθά και τα συμφέροντα της γενικότερης κοινωνίας.

Συχνά βλέπουμε στις μέρες μας, σ' αυτό τον υπέροχο κόσμο του διαφωτισμού, πολλές χώρες να ζουν ακόμα στο μεσαίωνα, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία δεν εκτίθενται στη διαφάνεια και δεν υπέχουν ευθύνη, και έτσι καταπιέζουν και καταπνίγουν τις ευκαιρίες, την εκπαίδευση και την ελευθερία του επιχειρείν για τους ανθρώπους της κοινωνίας τους.

Είναι αυτοί οι βασικοί οδηγοί: η ευκαιρία, η εκπαίδευση και το επιχειρηματικό πνεύμα, που δημιουργούν και βελτιστοποιούν τον πλούτο, και τα επιτεύγματα για τα έθνη, τις επιχειρήσεις και τον κόσμο μας. Ευτυχώς, καθώς οι επιχειρήσεις και οι επενδύσεις λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, επιβάλλουν σε όλα τα έθνη, τα ανώτερα στελέχη και τα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, ορισμένα προαπαιτούμενα συμμόρφωσης σε συμπεριφορές που είναι αποδεκτές από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Δυστυχώς, μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού μας απολαμβάνει και επωφελείται ευρέως μιας «φωτισμένης» ηγεσίας. Οι πόλεμοι, η απληστία, η ιδιοτέλεια, και η έλλειψη συμπόνοιας για τον συνάνθρωπο συνεχίζουν να στερούν σε εκατομμύρια συμπολιτών μας την αυτο-έκφραση και το «κυνήγι» της αυτο-ολοκλήρωσης.

Επιπροσθέτως στις κοινωνικο -οικονομικές ευθύνες των πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών, ο κόσμος μας αντιμετωπίζει και μια σοβαρή παγκόσμια ανησυχία σχετικά με το φυσικό του περιβάλλον, που απαιτεί τη συγκέντρωση των πλούσιων ταλέντων μας και πηγών μας, και δε μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται δεδομένο. Ο πλανήτης μας παλεύει υπό το βάρος του υπερπληθυσμού - 1 δισ. άνθρωποι στις αρχές του 1800, 2 δισ. άνθρωποι το 1930, 3 δισ. τη δεκαετία του '60, 7,5 δισ. σήμερα, και 9,5 δισ. μέχρι το 2050. ΚΑΙ, ζουν πολύ περισσότερο, και καταναλώνουν πολύ περισσότερη ζωική πρωτεΐνη, που με τη σειρά της απαιτεί σημαντικά περισότερους φυσικούς πόρους. Οι τελευταίοι εξαντλούνται ταχύτατα χωρίς εποπτεία σε παγκόσμιο επίπεδο- η αποψίλωση των δασών, η ερημοποίηση, το λιώσιμο των πάγων, η σοβαρή εξάντληση των υδάτων και γενικά προμήθειας νερού, και η ταχύτατη διάβρωση παραγωγικής γης, αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα. Η εκπαίδευση είναι η μόνη μας ελπίδα. Όσο πιο «φωτισμένη» είναι μια κοινωνία, οι άνθρωποί της και οι ηγέτες της, τόσο πιο σπουδαία διαχείριση φυσικών πόρων, και τόσο πιο αλματώδης θα είναι η ευκαιρία να μεταμορφώσουμε προς το καλύτερο τις επιχειρήσεις μας, τις κυβερνήσεις μας και τους ανθρώπους μας. Η τεχνολογία και η παγκόσμια απήχηση που έχει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί κάθε λύση για την επιβίωσή μας μακροπρόθεσμα. Σαν ηγέτες, πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτή την πρόκληση, που εύκολα αγνοεί κανείς.

Είτε είμαστε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικοί ηγέτες ή απλώς άτομα, αν προσφέρουμε την εκπαίδευση σε όλους, και τη διαφάνεια, θα επιτύχουμε στην απόλυτη εκπλήρωση του σκοπού μας, δηλαδή της αυτο-επιτυχίας, αλλά και της επιτυχίας για τους συμπολίτες μας. Η επιτυχία που μοιράζεται θα φέρει ραγδαία ευτυχία για όλους - που είναι ο απόλυτος σκοπός της ηγεσίας!


To 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Κοινωνία» θα λάβει χώρα στο Hilton Hotel στις 25 Ιουνίου.

Εισηγητές του συνεδρίου θα είναι μεταξύ άλλων η Σοφία Παπαϊωάννου, editorial director της Huffington Post Greece και ο Παύλος Τσίμας, editor-at-large της Huffington Post Greece.