ΔΙΕΘΝΕΣ

2019: Χρονιά Ανατολής ή Δύσης των Σινορωσικών Thomas Peter / Reuters