ΔΙΕΘΝΕΣ

Όπως φέρεται να είπαν στις αρχές οι υποστηρικτές του, τα ούρα και το φλέγμα του αρχηγού τους γιάτρευε τις ασθένειες.
Η Τουρκία συνδέει με δικά της συμφέροντα την ένταξη Φινλανδίας - Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.