ΤΟ BLOG
09/12/2016 05:10 EET | Updated 10/12/2017 07:12 EET

Η υγεία εκπέμπει SOS

6,5 εκ. άνθρωποι επισκέπτονται ετησίως τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και 4,7 εκ. τα επείγοντα περιστατικά, τη στιγμή που καταγράφεται έλλειψη περίπου 6.000 ιατρών και 30.000 νοσηλευτών. Συνυπολογίζοντας τη μείωση του τακτικού προσωπικού κατά 14.000 τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων, δεν είναι τυχαίο ότι παραμένουν εκτός λειτουργίας οι μισές χειρουργικές αίθουσες, με την αναμονή για ένα χειρουργείο να ξεπερνά ακόμη και τους 6 μήνες. Η σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας που επωμίζονται πλέον τα νοσοκομεία εξηγείται από τη δυσλειτουργία του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Yorgos Karahalis / Reuters

Το εθνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την έλλειψη ιατρικού - νοσηλευτικού προσωπικού και τη μειωμένη χρηματοδότηση, αλλά και έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών και επειγόντων περιστατικών.

Πιο συγκεκριμένα, 6,5 εκ. άνθρωποι επισκέπτονται ετησίως τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και 4,7 εκ. τα επείγοντα περιστατικά, τη στιγμή που καταγράφεται έλλειψη περίπου 6.000 ιατρών και 30.000 νοσηλευτών. Συνυπολογίζοντας τη μείωση του τακτικού προσωπικού κατά 14.000 τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων, δεν είναι τυχαίο ότι παραμένουν εκτός λειτουργίας οι μισές χειρουργικές αίθουσες, με την αναμονή για ένα χειρουργείο να ξεπερνά ακόμη και τους 6 μήνες.

Η σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας που επωμίζονται πλέον τα νοσοκομεία εξηγείται από τη δυσλειτουργία του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας: το κλείσιμο ραντεβού με γιατρό μπορεί να πάρει μήνες, τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, ενώ δεν λειτουργεί στον επιθυμητό βαθμό ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού.

Η απουσία στρατηγικού management και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης έχει εξίσου παίξει καθοριστικό ρόλο. Απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, διοικητές νοσοκομείων που πληρούν μόνο κομματικά προσόντα, ανυπαρξία οργανογράμματος, αξιολόγησης, εσωτερικού ελέγχου και άλλων απαραίτητων εργαλείων διοίκησης.

Ο προϋπολογισμός για τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων είναι 1,3 δισ. ευρώ, δραστικά μειωμένος στα χρόνια της κρίσης. Συνολικά οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία ανέρχονται σε 4,4 δισ. ετησίως και εμφανίζονται πλέον χαμηλότερες του μέσου όρου της ΕΕ.

Όμως αν δούμε πιο προσεκτικά, επιπλέον 3 δις πηγαίνουν στην κάλυψη δαπανών υγείας μέσω της επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων. Αν μάλιστα προσθέσουμε και τις ιδιωτικές δαπάνες (περί τα 6 δις), τότε διαπιστώνουμε ότι ως χώρα ξοδεύουμε σημαντικά υψηλότερα ποσά για την υγεία σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το γεγονός αυτό εξηγείται ως αποτέλεσμα της «προκλητής ζήτησης» για ιατρικά προϊόντα, διαγνωστικές εξετάσεις και συνταγογράφηση φαρμάκων στην οποία εξακολουθούν να επιδίδονται κυκλώματα του χώρου. Οι σπατάλες αυτές αποτέλεσαν άλλωστε και μια από τις βασικές αιτίες του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της Ελλάδας.

Προτείνεται:

1. Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με ενδυνάμωση των κέντρων υγείας και έμφαση στο θεσμό του οικογενειακού ιατρού.

2. Στρατηγικό management και υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης: αξιοκρατική πρόσληψη διοικητών νοσοκομείων, αξιολόγηση γιατρών και υπαλλήλων, οργανόγραμμα, περιγραφή θέσης και στοχοθεσία, εσωτερικός έλεγχος, ανάλυση κόστους - οφέλους κ.αλ.

3. Αναδιάρθρωση του χάρτη των νοσοκομείων με συγχωνεύσεις εκείνων που εμφανίζουν χαμηλό δείκτη πληρότητας, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Οι πρώην όμως νοσοκομειακές μονάδες να συνεχίσουν να λειτουργούν ως κέντρα υγείας

4. Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα για την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της διαφθοράς. Θεμελιώδους σημασίας η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, η οποία θα συνδράμει και στη μείωση φαινομένων ασύδοτης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

5. Σύσταση κεντρικής αρχής προμηθειών

6. Δημιουργία πρωτοκόλλων φαρμάκων, καθώς και κλινικών - διαγνωστικών εξετάσεων. Λίστα αναλυτικού κοστολογίου για κάθε ιατρική περίπτωση.

7. Αυτονομία των νοσοκομείων. Μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ, ώστε να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς φυσικά και στο μισθολογικό κομμάτι.

8. Ιδιωτικοποίηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κηπουροί κ.αλ.). Οι σημερινοί εργαζόμενοι εφόσον αποχωρήσουν θα μπορούν να συστήσουν δική τους εταιρεία παροχής υπηρεσιών και να συνάψουν σύμβαση ανάθεσης έργου με το νοσοκομείο. Να δουλέψουν δηλαδή ως εξωτερικοί συνεργάτες με τη μέθοδο outsourcing.

9. Αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων (η Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ έναντι των ευρωπαϊκών χωρών).

10. Πολιτική πρόληψης του πληθυσμού με δράσεις και καμπάνιες που θα ενημερώνουν τους πολίτες πχ. για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, θα προωθούν την οδική αγωγή, την άσκηση, τον υγιεινό τρόπο ζωής κ.ο.κ.