ΤΟ BLOG
11/06/2015 08:27 EEST | Updated 11/06/2016 08:12 EEST

Ο μέσος Ζαμπιανός τρώει "greek salad"

Πιστεύουμε ότι για να πραγματοποιήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να προετοιμαστείς σωστά, εκπονώντας άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο, κατανοώντας την αγορά και τις καταναλωτικές συνήθειες των Ζαμπιανών. Αρκεί να πούμε ότι ο μέσος Ζαμπιανός τρώει στο τραπέζι του "greek salad"...

Jay Ben Adlersberg

Η Ζάμπια είναι χώρα της υποσαχάριας Αφρικής, όπου σήμερα έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που ευνοούν την προσέλκυση επενδύσεων. Πρόκειται για μία χώρα με ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση στην υποσαχάρια Αφρική, με έκταση 752.618 km² (39η θέση στον κόσμο) η οποία συνορεύει με τις ακόλουθες 8 χώρες: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αγκόλα, Ναμίμπια, Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι και Τανζανία.

Ο πληθυσμός της χώρας ανερχόταν σε 14,3 εκ.. Το έθνος της Ζάμπια αποτελείται από 72 φυλές, χωρίς καμία να κυριαρχεί πληθυσμιακά ή εθνικά. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι χριστιανοί, ενώ στο σύνολο της χώρας επικρατεί ιδιαίτερα χαμηλή εγκληματικότητα. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λουσάκα με πληθυσμό 4 εκ. κατοίκους.

Ως πρώην βρετανική αποικία (Βόρεια Ροδεσία), έγινε ανεξάρτητη το 1964 και έχει επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Το πολίτευμα της χώρας είναι η προεδρευόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία (presidential representative democratic). Από 24 Ιανουαρίου 2015 Πρόεδρος είναι ο κύριος Edgar Changwa Lungu, με την πολιτική κατάσταση να είναι ομαλή και τις εκλογές να διεξάγονται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η οικονομία της Ζάμπια στηρίζεται κυρίως στην εξόρυξη και εμπορία χαλκού (2η σε παγκόσμια κατάταξη) και ο δεύτερος κλάδος δραστηριότητας είναι ο πρωτογενής. Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη η κτηνοτροφία με την εκτροφή βοοειδών και η γεωργία. Το 80% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή κλάδο.

Σημαντικό είναι ότι η χώρα έχει δομή και θεσμούς που δεν επηρεάζονται έντονα από την εναλλαγή των πολιτικών κομμάτων στην εξουσία. Οι βασικοί λόγοι που υπάρχει υψηλή διείσδυση επενδυτών είναι :

Το σταθερό φορολογικό πλαίσιο, το οποίο είναι το ίδιο τα τελευταία 25 έτη.


Υπάρχει μία ενιαία φορολόγηση της τάξης του 35%, χωρίς όμως άλλες πρόσθετες άμεσες ή έμμεσες επιβαρύνσεις, χωρίς προκαταβολές φόρου για την επόμενη χρονιά, κ.λ.π.


Η φορολογική νομοθεσία είναι απλή και κατανοητή.


Υπάρχει ενιαίος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ ύψους 16%.


Υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που προσπαθεί να περιορίσει τις άσκοπες εισαγωγές. Γι΄ αυτό υπάρχει υψηλός φόρος εισαγωγής. Για τα περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα ανέρχεται σε 25%, ενώ για ειδικές κατηγορίες όπως αλκοόλ ανέρχεται σε 110%.


Το νομοθετικό πλαίσιο είναι απλό και κατανοητό. Βασίζεται σε αγγλοσαξονικό σύστημα. Τα δικαστήρια λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ οι υποθέσεις εκδικάζονται σχεδόν άμεσα (σε διάστημα ενός μηνός). Υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στη χώρα, που αφορούν κυρίως μεταποίηση. Τα κίνητρα είναι κυρίως φορολογικά.


Υπάρχει αφορολόγητο για μία πενταετία και στη συνέχεια σταδιακή φορολόγηση για τη δεύτερη πενταετία.


Επίσης δίνεται απαλλαγή δασμών για εισαγωγή εξοπλισμού και σε κάποιες περιπτώσεις μειώσεις των ασφαλιστικών δαπανών όταν πρόκειται για επένδυση εντάσεως εργασίας.


Υπάρχει κτηματολόγιο και θεσμοθετημένες περιοχές ανάπτυξης, όπως βιομηχανικές ζώνες υψηλής και μεσαίας όχλησης. Γεγονός που βοηθάει εξαιρετικά στην έκδοση των απαραιτήτων μελετών και αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για μία επένδυση.


Το κόστος της γης είναι σχετικά φτηνό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης από το κράτος.


Ύπαρξη συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για την έκδοση αδειών παραμονής.


Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούμε και στην ακμάζουσα ελληνοκυπριακή κοινότητα, η οποία αριθμεί περίπου 300 οικογένειες. Τα περισσότερα μέλη της κοινότητας είναι επιχειρηματίες με παρουσία στους κλάδους των μεταφορών, του εμπορίου, της εστίασης, της κτηνοτροφίας, κ.λ.π. Επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας είναι ο κύριος Μιχάλης Κρούπνικ, ο οποίος πραγματοποιεί δύσκολο αλλά αξιόλογο έργο.

Το Ελληνο - Ζαμπιανό Επιμελητήριο δημιουργήθηκε προκειμένου να αξιολογεί και να βοηθάει τις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, που επιθυμούν να μεταβούν με ασφάλεια στη Ζάμπια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα είναι αναγκασμένες να γίνουν πιο εξωστρεφείς, κι εμείς τις βοηθάμε να υλοποιήσουν αυτή τη προσπάθεια.

Καταρχάς το Επιμελητήριο αποτελείται από επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στη Ζάμπια. Υπάρχει υφιστάμενη εμπειρία, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και μελέτες για τους βασικούς παραγωγικούς κλάδους, δημιουργείται "θερμοκοιτίδα" για την υποδοχή νέων ελληνικών επιχειρήσεων, υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με το Πανεπιστήμιο της Λουσάκα (UNZA). Πιστεύουμε ότι για να πραγματοποιήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να προετοιμαστείς σωστά, εκπονώντας άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο, κατανοώντας την αγορά και τις καταναλωτικές συνήθειες των Ζαμπιανών. Αρκεί να πούμε ότι ο μέσος Ζαμπιανός τρώει στο τραπέζι του "greek salad"...

Οι άμεσοι σκοποί και δράσεις του Επιμελητηρίου αφορούν στην προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων ή των υπηρεσιών τους και των προϊόντων τους αμφίδρομα. Επίσης διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιχειρήσεων μελών του, στη διαδικασία εισόδου στην αγορά της Ζάμπια ή της Ελλάδας αντίστοιχα.

Το Επιμελητήριο έχει ενεργή συμβολή σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες σύναψης και ενίσχυσης Ελληνο - Ζαμπιανών οικονομικών σχέσεων με έρευνες, πληροφορίες, μεθόδους και εντοπισμό ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές για την αξιοποίηση οικονομικών και εμπορικών ευκαιριών στη Ζάμπια με τη συνεργασία τοπικών οικονομικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιμελητήρια, κ.λ.π.).

Έχει σημαντική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν τη χρηματοδότηση έργων στην Αφρική και παρέχει συμβουλές στα μέλη για προκαταρκτικούς τρόπους άντλησης πληροφοριών για την τοπική αγορά, θεσμούς και συνθήκες, υποδεικνύοντας τη μεθοδολογία για ομαλή διείσδυση στην αγορά της Ζάμπια.

Διαθέτει αξιόλογη παροχή νομικών και φορολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Ζάμπια ή στην Ελλάδα. Για την διευκόλυνση της μετάβασης ελληνικών επιχειρήσεων έχει εκπονήσει ήδη ειδικές κλαδικές μελέτες για τομείς που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον στη Ζάμπια.

Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα για επιχειρηματική πληροφόρηση για ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς στη Ζάμπια και αντίστοιχη δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών, υποψήφιων συνεργατών στη Ζάμπια μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνο - Ζαμπιανού Επιμελητηρίου.