Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η πρωτοβουλία Παπαδημούλη

Σε πολύ μεγάλο βαθμό, πίσω από την αποθάρρυνση ή το δισταγμό για την προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση μιας πρότασης για χρηματοδότηση από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κρύβεται η έλλειψη κατάλληλης, ολοκληρωμένης και εύληπτης ενημέρωσης. Ιδιαίτερα για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-20, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει καταφέρει μέχρι τώρα να προετοιμάσει 31 διαφορετικά χρηματοδοτικά ταμεία για 13 διαφορετικές θεματικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων. Αυτό όμως που δεν έχει καταφέρει με επιτυχία να οργανώσει όλα αυτά τα χρόνια η ΕΕ είναι ένα συγκεντρωτικό και απλό στην κατανόησή του πρόγραμμα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.
|
shutterstock

Η συνεχής αποδυνάμωση της αγοράς από τα μέτρα λιτότητας και το ασταθές οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται τα τελευταία χρόνια ολόκληρη η Ευρωζώνη έχουν δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, όπως επίσης και για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η περίοδος 2007-13 δεν ήταν από τις καλύτερες για την Ελλάδα ως προς την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων εξαιτίας μιας σειράς πραγμάτων, που ξεκινούν από την έλλειψη εμπειρίας στην κατάρτιση της πρότασης μέχρι την παρακολούθηση αυτής, την ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασιών που είναι απαραίτητο σε τέτοια προγράμματα, το χάος που επικρατεί συνήθως στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων και στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, όπως επίσης και το γεγονός ότι για λόγους «παραίτησης» και εξάντλησης ευρύτερα από το οικονομικό περιβάλλον και τα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης μιας επιχείρησης ή μιας ΜΚΟ, πολλοί δεν μπήκαν καν στον κόπο να ετοιμάσουν μια αίτηση, ακόμη κι αν η ιδέα ήταν πραγματικά πρωτοποριακή ή «πατούσε» σε μια ανάγκη ή κενό της αγοράς.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό, πίσω από την αποθάρρυνση ή το δισταγμό για την προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση μιας πρότασης για χρηματοδότηση από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κρύβεται η έλλειψη κατάλληλης, ολοκληρωμένης και εύληπτης ενημέρωσης. Ιδιαίτερα για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-20, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει καταφέρει μέχρι τώρα να προετοιμάσει 31 διαφορετικά χρηματοδοτικά ταμεία για 13 διαφορετικές θεματικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων. Αυτό όμως που δεν έχει καταφέρει με επιτυχία να οργανώσει όλα αυτά τα χρόνια η ΕΕ είναι ένα συγκεντρωτικό και απλό στην κατανόησή του πρόγραμμα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων. Το κενό αυτό επικοινωνίας και ενημέρωσης έρχεται να καλύψει με μια προσωπική του πρωτοβουλία και έκδοση ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο οδηγός χρηματοδοτήσεων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που εκδόθηκε τον Ιούνιο έχει γίνει ανάρπαστος. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Η αγορά, και κυρίως οι ατομικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «διψούν» για χρηματοδότηση, τη στιγμή που το κράτος ως μηχανισμός κινητοποίησης της οικονομικής παραγωγής και δραστηριότητας αδυνατεί να ανταποκριθεί. Η σταδιακή και οργανωμένη ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου παρά τις δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν σταματά, μπορεί να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό και με συνέπεια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, διαμορφώνοντας έναν σταθερό πυλώνα ανάπτυξης και αυξάνοντας επιτέλους το βαθμό απορροφητικότητας των κονδυλίων.

Αυτό όμως που χρειάζεται, και είναι δύο από τα σημεία που τονίζονται ήδη στις πρώτες σελίδες του τριαντασέλιδου οδηγού, είναι η συνεργασία περισσότερων του ενός αιτούντων, όπως επίσης και η έγκαιρη προετοιμασία για την κατάθεση της πρότασης. Και τα δύο σημεία άπτονται μιας ευρύτερης συμπεριφορικής προσέγγισης στην οποία απαιτείται προσπάθεια και συνέπεια.

Το ζήτημα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων θα μας απασχολεί συνεχώς τα επόμενα χρόνια, με ακόμη πιο έντονο τρόπο. Καλό είναι όμως να ξεκινάμε από κάπου, να υπάρχει μια βάση αναφοράς. Και ο οδηγός προσφέρεται για αυτό.