ΤΟ BLOG
29/05/2016 08:55 EEST | Updated 30/05/2017 08:12 EEST

Γιατί Έθνος;

Επειδή η Θεά της Ιστορίας εις τούτο απένειμε τους καρπούς του δένδρου της, σκήπτρα διαχειριστικά του Βασιλείου της, ρυθμίζοντα τας εξελίξεις, υπό αληθείας φως, πραγματιστικώς. Επειδή ως αιωνόβιο και αειθαλές, ξεπερνά τις κακουχίες, λυγίζει μα δε φθείρεται, ώστε διατηρεί την εξελίξιμη κοινότητα∙ έτσι πορεύονται χέρι-χέρι ο μέγας οίκος, οι συσσωρευμένοι μικρότεροι, ο πιο μικρός, και εντός αυτού η μονάς. Επειδή πραγματώνει εν τη ημέρα πρώτη το του ανήκειν αίσθημα, και αγαπά επί της τελειώσεως του την Ειρήνη, ώστε να νυμφευθεί τη Δικαιοσύνη και να πλαγιάσει αργά το βράδυ με την Ομόνοια.

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images

- Επειδή έλκει θεϊκή τη προελεύσει του, υπήρχε και χαίρει εν δυνάμει αιωνιότητος.

-Επειδή η Θεά της Ιστορίας εις τούτο απένειμε τους καρπούς του δένδρου της, σκήπτρα διαχειριστικά του Βασιλείου της, ρυθμίζοντα τας εξελίξεις, υπό αληθείας φως, πραγματιστικώς.

-Επειδή ως αιωνόβιο και αειθαλές, ξεπερνά τις κακουχίες, λυγίζει μα δε φθείρεται, ώστε διατηρεί την εξελίξιμη κοινότητα∙ έτσι πορεύονται χέρι-χέρι ο μέγας οίκος, οι συσσωρευμένοι μικρότεροι, ο πιο μικρός, και εντός αυτού η μονάς.

-Επειδή πραγματώνει εν τη ημέρα πρώτη το του ανήκειν αίσθημα, και αγαπά επί της τελειώσεως του την Ειρήνη, ώστε να νυμφευθεί τη Δικαιοσύνη και να πλαγιάσει αργά το βράδυ με την Ομόνοια.

-Επειδή κατοχυρώνει την ατομική και ομαδική ιδιοπροσωπία, μιλά στις προσωπικότητες, περιφρονεί την άκοσμη κοσμική μάζα, ορά πολίτες ουχί υπηκόους.

-Επειδή δια να ολοκληρωθεί γίνεται μάρτυς παθών υπερήφανος, ζωοφόρος, τραγικός. Ζει ζώσα ζωή.

-Επειδή γονιμοποιεί μόνο τον δίκαιο Αγώνα, ανταμείβει τον αγαθό σκοπό, στέκει χαλκέντερα υπεράνω ποταπότητας.

-Επειδή διανύει την αρχή και το τέλος της μέτριας ταπεινότητας, διδάσκει μαιευτικά κάθε φορά που ήρωες γεννά, ήτοι Θεούς.

Ποιος δεν πιστεύει σε Θεό όταν πίπτει το αεροπλάνο;

Sponsored Post