ΤΟ BLOG
26/08/2017 06:57 EEST | Updated 26/08/2017 06:57 EEST

Ποιο θα είναι το µέλλον του recruiting;

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνία είναι γεµάτη από ταλέντα τα οποία µπορούν να ανακαλυφθούν από τους recruiters. Οι εργαζόµενοι λοιπόν στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναµικού και συγκεκριµένα οι recruiters καλούνται να προσελκύσουν αυτά τα ταλέντα και να τα ενσωµατώσουν στο δυναµικό των εταιρειών για τις οποίες εργάζονται. Στο πλαίσιο των τεχνολογικών εξελίξεων υπάρχουν κάποιες τάσεις οι οποίες αξίζει να αναφερθούν και πιθανότατα θα κατακτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον κόσµο του HR.

vgajic via Getty Images

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνία είναι γεµάτη από ταλέντα τα οποία µπορούν να ανακαλυφθούν από τους recruiters. Οι εργαζόµενοι λοιπόν στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναµικού και συγκεκριµένα οι recruiters καλούνται να προσελκύσουν αυτά τα ταλέντα και να τα ενσωµατώσουν στο δυναµικό των εταιρειών για τις οποίες εργάζονται.

Στο πλαίσιο των τεχνολογικών εξελίξεων υπάρχουν κάποιες τάσεις οι οποίες αξίζει να αναφερθούν και πιθανότατα θα κατακτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος στον κόσµο του HR.

Αν έπρεπε να τα συνοψίσουµε σε τρεις φράσεις, οι πρωταγωνιστές θα ήταν «η φήµη εργοδότη», το «smartphone» και το «video». Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουµε εισέλθει δυναµικά σε µια digital εποχή στην οποία ο κλάδος του ανθρώπινου δυναµικού δέχεται σηµαντικότατες επιρροές από αυτόν του marketing.

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, σύµφωνα µε την employer brand research έρευνα της Randstad, φαίνεται ότι -ειδικά για τη νέα γενιά εργαζοµένων- το επαγγελµατικό περιβάλλον και η ευελιξία στην εργασία κατέχει µια από τις πρωταρχικές θέσεις επιλογής ενός µελλοντικού εργοδότη. Με άλλα λόγια, το δυναµικά ανερχόµενο δυναµικό ηλιακό group των millenials κατατάσσει την ισορροπία προσωπικής & επαγγελµατικής ζωής ως το σηµαντικότερο ιδανικό χαρακτηριστικό του δυνάµει εργοδότη τους.

Με άλλα λόγια, η προαναφερθείσα έρευνα ανέδειξε ότι οι υποψήφιοι αναζητούν όχι µόνο ένα καλό µισθό αλλά κι ένα ευχάριστο επαγγελµατικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο οι recruiters θα πρέπει να αναδείξουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο εάν θέλουν να προσελκύσουν τα νέα ταλέντα της κοινωνίας µας.

Δεν µας προκαλεί εντύπωση λοιπόν το ότι οι εργοδότες θα πρέπει να συλλογιστούν το πώς οι ευκαιρίες καριέρας που προσφέρουν µπορούν να γίνουν ορατές στο µέσο το οποίο ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό του γενικού πληθυσµού χρησιµοποιεί καθηµερινά: το smartphone. Μια ενότητα θέσεων εργασίας η οποία είναι mobile friendly µοιάζει να είναι απαραίτητη για κάθε εταιρεία.

Αναφορικά µε τη φήµη εργοδότη, ένας από τους ισχυρότερους τρόπους να αναδειχθεί αυτή από τους recruiters είναι η δηµιουργία online ενδιαφέροντος περιεχοµένου. Και στο σηµείο αυτό η ανάγκη για το τρίτο συστατικό της επιτυχίας που αναφέραµε, το video, είναι επιτακτική. Ήδη έως το 2015, το 70% του online content παγκοσµίως ήταν το video. Δεν θα ήταν υπερβολή λοιπόν να ισχυριστούµε ότι έως το 2020, το video θα κατέχει το 82% του online περιεχοµένου. Μικρά videos διάρκειας λίγων λεπτών τα οποία εξηγούν το όραµα της εταιρείας, εµπεριέχουν εµπνευστικό υλικό και δηλώσεις των ήδη εργαζοµένων των εταιρειών µπορεί να αποτελέσει ένα µοναδικό marketing εργαλείο προσέλκυσης ταλέντων από τους recruiters. Εσείς ως υποψήφιοι τι θα επιθυµούσατε να δείτε κατά την αναζήτηση της εργασίας σας; Μια µακροσκελή περιγραφή καθηκόντων ή ένα διαδραστικό video το οποίο θα εξηγεί τις αρµοδιότητες µιας ανοιχτής θέσης;

Η διάδραση στην digital εποχή κατακτά και τον κλάδο του HR. Στη Randstad αυτό έχει γίνει αντιληπτό και συνδυάζουµε την τεχνολογία µε την ανθρώπινη επαφή µε στόχο να προσφέρουµε λύσεις σε υποψηφίους και εργοδότες. Σε κάθε περίπτωση, το µέλλον του recruiting µοιάζει συναρπαστικό. Μένει να δούµε τις εξελίξεις.