ΤΟ BLOG
24/06/2015 09:35 EEST | Updated 24/06/2016 08:12 EEST

5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Φέτος έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε στα πάνελ του Συνεδρίου σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο των επενδύσεων. Παράλληλα, καλωσορίζουμε πολλές νεοφυείς εταιρίες που συμμετέχουν στο Συνέδριο αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία και σημασία της υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.

reynermedia/Flickr

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς τομείς στην Ελλάδα, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι συνεχίζει να βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση στην πρόσφατη ιστορία της.

H Capital Link με ιστορικό 20 ετών και μοναδική εμπειρία στο χώρο των Επενδυτικών Σχέσεων & Επικοινωνίας καθώς και στη διοργάνωση υψηλού επιπέδου Επενδυτικών και Ναυτιλιακών συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με τη δημιουργία του μηχανισμού "Capital Link CSRinGreece" (www.csringreece.gr).

Με όχημα μια νέα αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και τη μεγιστοποίηση της προβολής της ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιχειρηματική επιτυχία θα παράγει ακόμη περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία, φέτος και με αφορμή το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο «Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Κοινωνία», το "Capital Link CSRinGreece" θα παρουσιάσει και θα αναδείξει τους τρόπους ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας μέσω της υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από τη νέα του ταυτότητα, ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους αλλά πάνω από όλα στους νέους επιχειρηματίες και σ' ένα σημαντικό αριθμό Μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και να παρουσιάσει τις σημαντικές επαφές που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Φέτος έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε στα πάνελ του Συνεδρίου σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιαίτερη παρουσία στο χώρο των επενδύσεων. Παράλληλα, καλωσορίζουμε πολλές νεοφυείς εταιρίες που συμμετέχουν στο Συνέδριο αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία και σημασία της υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.

Η ταυτότητα του "Capital Link CSRinGreece" παραμένει ίδια ως προς την κοινωνική της πλευρά λειτουργώντας πάντα ως «Γέφυρα επικοινωνίας» μεταξύ επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων που εκπροσωπούν την Ελληνική Κοινωνία, παράγοντας σημαντικά αποτελέσματά ως προς την κάλυψη αναγκών των ΜΚΟ από τις εταιρείες μέσω της ιστοσελίδας. Ταυτόχρονα, συμπληρώνεται ως προς την επιχειρηματική της πλευρά, παρουσιάζοντας την γκάμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που παρέχονται από εταιρίες, οργανισμούς και φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού έχοντας ως σκοπό, την υποστήριξη και χρηματοδότηση νέων και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διάθεση νέων επιχειρηματιών με καινοτόμες προτάσεις, όπως και στη διάθεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, αποτελεί τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμάς που φέτος θα απονείμουμε το «Capital Link CSR Leadership Award» στον κ. C. Dean Metropoulos, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Metropoulos & Company, η διεθνής φήμη του οποίου καθώς και η Ελληνική του κληρονομιά μπορούν να δράσουν ως καταλύτες στην προσέλκυση του παγκόσμιου κεφαλαίου και στην επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας.