ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
27/03/2020 10:16 EET

Ακόμα 268 ξενοδοχεία ανοικτά για ειδικούς σκοπούς

Κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία τους για στέγαση προσωπικού σωμάτων ασφαλείας, υγειονομικού, προσφύγων, φοιτητών κ.ά. ατόμων.

baona via Getty Images

Μετά τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας που παραμένουν ανοικτά ανά περιφέρεια της χώρας, ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης, με τα υπόλοιπα να είναι κλειστά, με νεότερη απόφασή του το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ακόμη 268 ξενοδοχεία που παραμένουν σε λειτουργία, προκειμένου να καλύψουν, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  987/Β/22.3.20), τις ανάγκες στέγασης «προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών, προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό.»

Η σχετική λίστα των εξαιρούμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από το μέτρο της απαγόρευσης: