ΤΟ BLOG
08/06/2018 13:36 EEST | Updated 08/06/2018 13:36 EEST

Αναγκαία η αύξηση της δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΠΑ Τουρισμού

Dmitry Naumov via Getty Images

Πολύ πρόσφατα, συγκεκριμένα στις 15 Μάϊου, ολοκληρώθηκε η δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Σύμφωνα με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση,7300 επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στην δράση του ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές μονάδες, με συνολικό ύψος επένδυσης τα 2,3 δις ευρώ, όταν η προϋπολογισμένη δημόσια δαπάνη είναι μόλις 120 εκ. ευρώ.

Με βάση τα νούμερα αυτά μόνο ο 1 στους 10 περίπου, που έχει κάνει αίτηση και πληρεί τις προϋποθέσεις, θα είναι ανάμεσα στους επιτυχόντες και θα δικαιούται την χρηματοδότηση. Η ποσόστωση αυτή προκύπτει καθώς η Δράση καλύπτει το 45-50% της επένδυσης.

Δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, είναι αν μη τι άλλο πασιφανές ότι απαιτούνται μέτρα για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Την παραδοχή αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και νέα μελέτη της εγκυρότατης και καταξιωμένης PricewaterhouseCoopers (PwC), που πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αυτή, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας 45.00 κλινών την προσεχή πενταετία, προκειμένου δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί να απορροφήσουν την αυξημένη ζήτηση και να καρπωθούν ποιοτικά έσοδα. Η Κρήτη συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, χρειάζεται δημιουργία 35.000 επιπλέον κλινών μέχρι το 2022!

Ο τουρισμός στην Κρήτη αποτελεί αναμφίβολα τον κυριότερο άξονα ανάπτυξης. Για να εξακολουθούμε όμως να απολαμβάνουμε τους καρπούς της ανάπτυξης αυτής, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για νέες επενδύσεις σ’ αυτόν τον τομέα. Οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά βάση έχουν καταθέσει αίτηση στην Δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», δεν δύνανται εύκολα να πετύχουν τραπεζική χρηματοδότηση, επομένως καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμο να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται αναγκαίο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να αυξήσει γενναία την δημόσια δαπάνη από τα μόλις 120 εκ. που έχει προαναγγείλει, προκειμένου να έχουν περισσότεροι επενδυτές σοβαρές πιθανότητες ένταξης στην Δράση. Ενδεχομένως βοήθεια θα μπορούσαν να παρέχουν και οι Περιφέρειες μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), μέρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Με δεδομένο ότι το ΕΠΑνΕΚ έχει 4 δις να διαθέσει για το διάστημα αυτό, το ερώτημα είναι γιατί δεν αυξάνουν την δημόσια δαπάνη σε μια δράση που αφορά στις νέες επενδύσεις στον τουρισμό, προκειμένου να απαντήσουν στην υπάρχουσα αυτή ανάγκη;

Sponsored Post