ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/08/2018 08:35 EEST

Αναζητώντας αντίδοτο στη γραφειοκρατία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα  notifybusiness λειτουργεί εδώ και 15 μήνες, με στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία ελέγχων στις επιχειρήσεις. Τα αναλυτικά στοιχεία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας αποτελούν θετικό δείγμα. Ωστόσο, η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μόλις τώρα αρχίζει

Sooc

Koντά στις 50.000 έφτασε ο αριθμός των γνωστοποιήσεων που έχουν γίνει, στον ένα χρόνο λειτουργίας του μεταβατικού πληροφοριακού συστήματος notifybusiness.gov.gr, που υποστηρίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής γνωστοποίησης για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Το σύστημα είναι πολύ απλό στη χρήση του και υποστηρίζει πρακτικά την διαμόρφωση νέας φιλοσοφίας για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι μία από τις πρώτες μάχες κόντρα στο τέρας της γραφειοκρατίας. Θα χρειαστούν πολλές ακόμα για να πει κανείς ότι κερδίζει τον πόλεμο... 

Η λειτουργία του notifybusiness.gov.gr ξεκίνησε τον Ιούνιο 2017. Το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του έγιναν 19.920 γνωστοποιήσεις, ενώ το δεύτερο εξάμηνο έγιναν άλλες 29.664. 

Έως σήμερα, λένε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουν υποβληθεί συνολικά 48.984 γνωστοποιήσεις.

Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα, και εμπίπτουν στο νόμο 4442/2016 και στο καθεστώς της γνωστοποίησης, είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν γνωστοποίηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος, που έχει πανελλαδική εφαρμογή.

Η επιχείρηση υποβάλλει τη γνωστοποίηση ώστε να ενημερώνεται η διοίκηση για την έναρξη λειτουργίας και με αυτήν κοινοποιούνται όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από τις αρμόδιες αρχές και σχετίζονται με το προφίλ της επιχείρησης και τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που απαιτούνται τηρούνται σε φάκελο στην εγκατάσταση της επιχείρησης.

Μέσα από το σύστημα, η επιχείρηση μπορεί πέρα από την υποβολή της γνωστοποίησης να τροποποιήσει μια υφιστάμενη γνωστοποίηση ή να ακυρώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα της επιχείρησης. Με βάσει τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρμόδιες Αρχές (π.χ. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας, Περιφέρειες, Δήμοι κλπ.) προγραμματίζουν και ασκούν ελέγχους.

Οικονομικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα:

-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ενδεικτικά μαζική εστίαση, κομμωτήρια, θέατρα και κινηματογράφοι),

-Αποθήκες

-Τουριστικά καταλύματα

-Μεταποίηση τροφίμων και ποτών (Σύντομα θα επεκταθεί σε όλη τη μεταποίηση/εγκατάσταση και λειτουργία)

-Εξορυκτικές δραστηριότητες και σε διάστημα μερικών μηνών θα ενταχθούν οι περιβαλλοντικές υποδομές

 Με βάση τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι 48.984 γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα κατανέμονται ως εξής:

-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:  31.536

-Τουριστικά Καταλύματα:                               8.204

-ΚΥΕ εντός τουριστικού καταστήματος:            2.853

-Κολυμβητικές Δεξαμενές:                              1.767

-Aυτόματοι πωλητές                                       1.559

-Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΥΕ):        370          

-Αυτόματοι πωλητές εντός τουριστικού:               108  

Ωστόσο, το μοντέλο του notifybusiness είναι προσωρινό,  μέχρι να λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα που στήνει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει προσεχώς.  

Αποτελεί μέρος των θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο, όπως λέει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, με ταυτόχρονη προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

 Κοντά σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ ΑΔΕ), που προβλέπεται να ξεκινήσει προσεχώς, σχεδιάστηκε θεωρητικά ως μία ολοκληρωμένη λύση  στη μάχη για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του οικονομικού - επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ εντάσσεται στη μεγάλη ενιαία μεταρρύθμιση, που αλλάζει το καθεστώς της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς, για μεγαλύτερη ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δηµοσίου συµφέροντος. Το σύστηµα θα δηµιουργήσει επίσης, ένα ολοκληρωµένο µητρώο στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κάθε επιχείρηση, σχετικά µε τη γνωστοποίηση που έχει υποβάλει, τις εγκρίσεις που έχει λάβει, το ιστορικό των ελέγχων στους οποίους έχει υποβληθεί, καθώς και το επίπεδο κινδύνου δηµοσίου συµφέροντος που έχει υπολογιστεί για κάθε επιχείρηση.