ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/03/2018 14:55 EET

Ανεκχώρητο έναντι τραπεζών το 50% της κρατικής χρηματοδότησης, βάσει τροπολογίας του ΥΠΕΣ

Eurokinissi

Ανεκχώρητο έναντι των τραπεζικών απαιτήσεων, είναι το 50% της κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνουν πολιτικά κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων, υποψήφιοι ή και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Σκουρλέτης, στο νομοσχέδιο για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά Γυναικών και Ενδοοικογενειακής Βίας, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα σε β΄ανάγνωση, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Επίσης, με άλλη τροπολογία που κατέθεσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, και συνυπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, επιταχύνονται οι διαδικασίες κινητικότητας υπαλλήλων του Δημοσίου, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:

* Δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση Οργανισμών για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών αποδοχής στο ΕΣΚ, εφόσον βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

* Τίθεται ανώτατο όριο φορέων για τις θέσεις των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση προτίμησης.

* Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής, στις περιπτώσεις που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ κατηγοριών, καθώς και κλάδο ή ειδικότητα των ΔΕ ή ΥΕ κατηγοριών.

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο τριμελές όργανο για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα.

* Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης έως τις 31/12/2018 των αποσπάσεων, για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση του υπαλλήλου ή είχε εκδοθεί ανακοίνωση-πρόσκληση έως και τις 31/7/2017.

* Προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης των αποσπασμένων υπαλλήλων, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι χωρίς να απαιτείται η έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές.

 Επίσης, με άλλη τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, στο πλαίσιο του έργου ”ΣΥΖΕΥΞΕΙΣ 1″, οι οποίες παρασχέθηκαν μετά τη λήξη των από 30/5/2014 συμβάσεων που καταρτίστηκαν μεταξύ των παρόχων και του Ελληνικού Δημοσίου».

Τέλος, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Sponsored Post