ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/07/2016 04:08 EEST | Updated 13/07/2016 04:09 EEST

Aπαγορεύεται (ξανά) η δόμηση σε καλλιεργήσιμα χωράφια. Αφορά 15 εκατ στρέμματα ανά την Ελλάδα

Bilderbuch / Design Pics via Getty Images
Rural road along farms in Hampton, Prince Edward Island, Canada

«Φρένο» φαίνεται να βάζει -ξανά-το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη δόμηση σε γεωργική γη πλάι στους οδικούς άξονες. Σύμφωνα με πληροφορίες στο άρθρο 50 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες καταργούνται διατάξεις του νόμου Καλαφάτη του 2013 για την αυθαίρετη δόμηση σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε η δυνατότητα κατ' εξαίρεση, να αλλάξει χρήση η Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Σημειώνεται πως η αλλαγή αυτή αφορά πεί τα 15εκατ στρέμματα ανά την Ελλάδα.

Βάσει τω νέων ρυθμίσεων για τις συγκεκριμένες εκτάσεις -οι οποίες προστατεύονται από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας- θα επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης μόνο εάν εξυπηρετεί αγροτική δραστηριότητα ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο κατατεθειμένο σχέδιο νόμου «νομίμως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας με πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς, ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα δημοτικών οδών, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος».

Στα ακίνητα αυτά, όπως αναφέρει το δεν θα επιτρέπεται η ανανέωση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης στην περίπτωση που η αρχική δεν έχει υλοποιηθεί. Στα ήδη υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους, καθώς και η λήψη και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αδειών λειτουργίας και αδειών εγκατάστασης, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πάντως, όπως τονίζει tovima.gr αποτελεί ζητούμενο η τύχη των δημοσίων εκτάσεων γης υψηλής παραγωγικότητας οι οποίες έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, ότι θα ζητηθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης ονομαστική ψηφοφορία για το συγκεκριμένο άρθρο, 50. Ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης και έκδοση νέας έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για τα ακίνητα σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, μετά την ψήφιση του νέου νόμου, θα μπορεί να γίνεται με γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αποκλειστικά για υλοποίηση Αγροτικής Δραστηριότητας, καθώς και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. «Αιτήσεις έκδοσης αδειών έγκρισης και αδειών δόμησης που έχουν κατατεθεί νομίμως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται βάσει των καταργούμενων διατάξεων ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος», αναφέρει η νέα διάταξη.

Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει επανειλημμένως προσπάθειες «αξιοποίησης» των συγκεκριμένων εκτάσεων αλλά ο κάθε υπουργός ακύρωνε – λίγο έως πολύ- τις αποφάσεις του προηγούμενου.