ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/09/2018 17:28 EEST

Απειλή για τη δημόσια υγεία το χοτ σποτ της Σάμου - Λουκέτο ζητά η Περιφέρεια

Eurokinissi

Μετά τη Μόρια, ακατάλληλο και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θεωρείται το κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Σάμο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μάλιστα, η Περιφερειάρχης, κυρία Χριστιάνα Καλογήρου δίνει προθεσμία 30 ημερών στο αρμόδιο υπουργείο, για την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση, αλλιώς θα προχωρήσει στην απαγόρευση λειτουργίας του κέντρου υποδοχής.

Ενδεικτικά, κάποια από τα προβλήματα που επισημαίνονται είναι ότι:

-Διαπιστώθηκε έντονος συγχρωτισμός αφού σύμφωνα με αναφορά της
Αστυνομίας, διέμεναν κατά την ημέρα της αυτοψίας 4024 άτομα εντός του
ΚΥΤ το οποίο έχει δυναμικότητα 650 ατόμων που ευνοεί τη μετάδοση
ασθενειών.
- Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία, σωροί απορριμμάτων -εντός και εκτός
κάδων- και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας (μύγες), λόγω ελλιπούς
καθαριότητας όλων των χώρων.
- Στο χώρο των αποχωρητηρίων και λουτρών υπάρχουν στάσιμα ύδατα,
ακαθαρσίες και μύγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών.
- Εκτός του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού, υπήρχαν κατά την ημέρα της
αυτοψίας περίπου 600 - 700 άτομα σε σκηνές, τα οποία δεν εξυπηρετούνται
από τα αποχωρητήρια και τα λουτρά του ΚΥΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τους περιοίκους.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το ΚΥΤ Σάμου:

Σύμφωνα με αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σάμου, η οποία βασίστηκε σε υγειονομική έκθεση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σάμου, στον χώρο λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου (ΚΥΤ Σάμου) παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, τάσσεται προθεσμία 30 ημερών (ημερολογιακών) στο αρμόδιο υπουργείο, για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, έστω και για ένα εκ των αναφερομένων προβλημάτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προβεί στην κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του Νόμου 4075/2012 και αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου.