Πώς η απογραφή θα δείξει το brain drain - Η διαδικασία σε 8 ερωταπαντήσεις

Οι καινοτομίες της απογραφής που γίνεται μετά από 10 χρόνια. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη.
A-Digit via Getty Images

Αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή πληθυσμού - κατοικιών 2021, που αρχίζει αύριο, Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, με αρκετές καινοτομίες. Εκτός από την προσθήκη για πρώτη φορά ηλεκτρονικού τρόπου απογραφής, θα ενταχθούν και ειδικές ερωτήσεις ώστε να αποτυπωθεί η έκταση του brain drain από την τελευταία απογραφή, δηλαδή τα τελευταία από 10 χρόνια.

Μετά από επικοινωνία της HuffPost με την ΕΛΣΤΑΤ, τονίζεται ότι «μεταξύ των ερωτημάτων που προστέθηκαν για πρώτη φορά στη φετινή Απογραφή περιλαμβάνονται και ορισμένα που επιχειρούν να συγκεντρώσουν στοιχεία για το φαινόμενο “Brain drain”. Η ΕΛΣΤΑΤ μερίμνησε δηλαδή, για την προσθήκη ερωτημάτων προκειμένου να καταγραφούν στοιχεία μεταναστευτικών εκροών. Πρόκειται για ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο του νοικοκυριού σχετικά με μέλος του νοικοκυριού του που μετανάστευσε οποιαδήποτε στιγμή εντός των τελευταίων δέκα χρόνων στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, σπουδές κ.λπ.».

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), βάσει κοινών μεθοδολογικών αρχών, κανόνων και προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Η άλλη καινοτομία είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού καθώς και την ανάγκη για ταχύτερη επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε αναθεώρηση της μεθόδου υλοποίησής της προκρίνοντας ένα μικτό σύστημα, με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή και πόρτα-πόρτα απογραφή. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία σε 8 ερωταπαντήσεις

Πότε θα γίνει;

Η απογραφή θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021. Την περίοδο από 23 Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα γίνει η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή και από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου η απογραφή πόρτα-πόρτα.

Πώς θα γίνει η διαδικασία και τι να περιμένει ο κόσμος;

Η απογραφή θα γίνει με δύο τρόπους και σε δύο φάσεις. Πρώτα θα γίνει η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, όπου οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ θα εναποθέσουν έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τον κωδικό taxis του, ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για τον εαυτό του και τα μέλη του νοικοκυριού του, καθώς και για την κατοικία του. Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα της περιοχής τους για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις.

Πότε γίνεται πόρτα-πόρτα και πότε ηλεκτρονικά;

Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ θα επισκεφθούν όσους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες) δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, προκειμένου να τους απογράψουν με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες απογραφές.

Πώς θα αναγνωρίζουμε τους απογραφείς;

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού.

Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους;

Σε όλες τις χώρες η συμμετοχή στην Απογραφή ήταν και είναι υποχρεωτική, μιας και συντελεί στην κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων.

Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών δεν ζητείται κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο από τους πολίτες. Η ΕΛΣΤΑΤ βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι εμπιστευτικά, αξιοποιούνται αποκλειστικά από την ΕΛΣΤΑΤ και μόνον για τις στατιστικές εργασίες που σχετίζονται με την Απογραφή και δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε κανένα άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή;

Είναι προς το συμφέρον όλων μας να παρέχουμε στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (ενδεικτικά: τομείς υγείας, εκπαίδευσης, υποδομών), αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ. Τα αποτελέσματα της Απογραφής είναι πολύτιμα για την άσκηση δημογραφικής πολιτικής, ενώ βάσει αυτών γίνεται και η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές.

Πότε θα έχουμε αποτελέσματα;

Εντός του 2022 αναμένεται να δημοσιευθεί η πρώτη εκτίμηση για το συνολικό πληθυσμό της χώρας μας. Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, η πλήρης επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων απαιτεί χρόνο και διεξοδικούς ποιοτικούς ελέγχους ώστε να αποκλειστούν τυχόν σφάλματα, διπλοεγγραφές κ.λπ. Τα αναλυτικά αποτελέσματα σε επίπεδο χώρας, καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αναμένεται να δημοσιευτούν μέχρι το 2024.

Popular in the Community