ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14/03/2020 17:27 EET

Απορρίφθηκε η προσφυγή της Hard Rock για το καζίνο – resort στο Ελληνικό

Παραμένει η αρχική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υπέρ της κοινοπραξίας Mohegan Gaming and Entertainment (“MGE”) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

HuffPost Greece

Υπάρχουν ορισμένα θέματα που βρίσκονται στη σκιά της επικαιρότητας, λόγω
κορονοϊού.

Όπως αυτό για το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο
(Integrated Resort and Casino - IRC) στην Ελλάδα, το οποίο θα δρομολογήσει τις μετέπειτα εξελίξεις για τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό.

Χθες, 13 Μαρτίου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εξέδωσε την με
αριθμό 10/2020, απορριπτική Απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί της προδικαστικής προσφυγής που είχε ασκηθεί από τoν Διαγωνιζόμενο με την επωνυμία «SHRE/SHRI, LLC», κατά της υπ’ αρ. 457/1/14.01.2020 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) με θέμα: «Επικύρωση των αποτελεσμάτων του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.» στο πλαίσιο της Διακήρυξης με αριθμό 1/2019. 

 

 

Ως εκ τούτου, διατηρείται η αρχική απόφαση υπέρ της κοινοπραξίας Mohegan Gaming and Entertainment (“MGE”) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ωστόσο, με σημερινή της ανακοίνωση, η Hard Rock International, επισημαίνει ότι
«είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την προσπάθειά της να επιτύχει ένα δίκαιο
αποτέλεσμα» και σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Jim Allen, «η εταιρεία είναι
διατεθειμένη να προβεί σε όλα τα αναγκαία ένδικα βοηθήματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προστατεύσει το κύρος και τη φήμη της
επιχείρησης», απευθυνόμενη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.