Αρχεία: ένας θησαυρός γνώσης

Αρχείο σημαίνει πληροφορία που καταγράφεται και διασώζεται. Σημαίνει μνήμη. Σημαίνει ιστορία και, επομένως, χρησιμεύει στο κοινωνικό σύνολο που, μέσω των αρχείων, μπορεί να γνωρίσει μοναδικά τεκμήρια της κληρονομιάς του. Χωρίς τα αρχεία δεν θα υπήρχαν πολύτιμες μαρτυρίες για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία τους ως πηγή πληροφοριών και χωρών που διατηρούν την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά είναι μεγάλη. Σε αναγνώριση της, από το 2007 καθιερώθηκε η Διεθνής Ημέρα Αρχείων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου.

Ο εορτασμός σκοπεύει στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το ρόλο των αρχείων και να τονιστεί η σημασία που έχει η σωστή διαχείριση τους και η πρόσβαση σε αυτά. Παράλληλα, στοχεύει στο να φέρει σε επαφή το κοινό με μοναδικά ντοκουμέντα που κρύβονται στα αρχεία.

Φορείς και οργανισμοί με ιστορία οφείλουν να φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία των αρχείων τους, καθώς το υλικό που κρύβεται εκεί έχει μεγάλη ιστορική αξία. Οι πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν για να προαχθεί η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν πολλές διαστάσεις. Ενδεικτικά, η ΕΥΔΑΠ, μέσα από την Υπηρεσία Εταιρικής Υπευθυνότητας & Ιστορικού Αρχείου, φροντίζει ενεργά για την οργάνωση και τη διαχείριση του ιστορικού αρχειακού της υλικού, συγκεντρώνει, καταγράφει, χαρτογραφεί και τεκμηριώνει με βάση τα διεθνή πρότυπα το φυσικό της αρχείο. Στη συνέχεια το ψηφιοποιεί και το αποθηκεύει κατάλληλα, φροντίζοντας για τη σωστή συντήρησή του. Το συγκεκριμένο έργο δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθούν τα διάσπαρτα τμήματα της ιστορίας του νερού και του ρόλου της ΕΥΔΑΠ στην ανάπτυξη της αθηναϊκής κοινωνίας. Συγχρόνως συμβάλλει στην έρευνα και προσφέρει τεκμήρια πληροφοριών στην επιστημονική κοινότητα.

Αποτέλεσμα της αξιοποίησης του υπάρχοντος αρχειακού υλικού της ΕΥΔΑΠ είναι η έκδοση του λευκώματος και έργου ιστορικής έρευνας «Υδάτινη Ιστοριογραφία: Χρονικό της Διαχείρισης του νερού στην Αττική». Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις θεματικές ενότητες που συνθέτουν το υλικό του ιστορικού αρχείου της εταιρείας, είναι αυτή του Μαραθώνα, η πιο πλούσια πηγή του υλικού, η οποία σχετίζεται με το έργο της κατασκευής του φράγματος την πενταετία 1926 ως 1930 και τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης.

Το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει μια σειρά δράσεων, προκειμένου να ανοίξει και να το γνωρίσει το κοινό.