ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
03/01/2020 08:45 EET

Αρχίζει το κυνήγι για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιές δαπάνες υπολογίζονται, ποιές εξαιρούνται

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια , ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών αποδείξεις

Joel Papalini via Getty Images
.

Το κυνήγι των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα πρέπει να ξεκινήσουν και τη νέα χρονιά οι φορολογούμενοι, καθώς η πρόβλεψη για υποχρεωτική κάλυψη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ενός μέρους της ετήσιας δαπάνης, όχι απλά διατηρείται αλλά αυξάνεται και το ποσοστό. Και το 2020 μισθωτοί, συνταξιούχοι, όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια , ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να συγκεντρώνουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών αποδείξεις. Η διαφορά είναι ότι για το 2020 το ποσοστό αυξάνεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος κάθε φορολογούμενου.

Σε αντίθετη περίπτωση οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 22% στη διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των απαιτούμενων  ηλεκτρονικών αποδείξεων και αυτών που τελικά συγκέντρωσαν. 

Μετά από παρατηρήσεις στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του φορολογικού νομοσχεδίου η κυβέρνηση αποφάσισε στο εισόδημα με το οποίο θα υπολογίζεται το 30% να μην υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά και οι δαπάνες για διατροφή διαζυγίου. Επίσης, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται με βάση το τεκμαρτό, αλλά το πραγματικό.

Ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα είναι 20% και όχι 30% θα πρέπει να συγκεντρώσουν όσοι φορολογούμενοι δαπανούν το 60% του πραγματικού τους εισοδήματος  σε δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια.

Επίσης, οι φορολογούμενοι με «παγωμένους» από την εφορία τραπεζικούς λογαριασμός θα έχουν ανώτατο όριο ηλεκτρονικών δαπανών τις 5.000 ευρώ και όχι το 30% του πραγματικού εισοδήματος τους.

Η λίστα με τις δαπάνες που θα υπολογίζονται στη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών αποδείξεων δεν αλλάζει σε σχέση με το 2019. Σε αυτή περιλαμβάνονται σχεδόν το σύνολο των καθημερινών εξόδων, όπως και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.

Τα μόνα έξοδα που εξαιρούνται από τη λίστα είναι οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα εξαιρούνται πλήρως:

- Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.

- Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

- Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

- Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

- Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

- Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

- Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

- Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

- Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). 

- Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

- Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

- Οι φυλακισμένοι.

Sponsored Post