ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
03/04/2020 07:17 EEST

Χρηματοδότηση μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής: Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

Το ποσό που θα λάβουν θα υπολογιστεί βάσει κριτηρίων που θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων.

Gwengoat via Getty Images
Red sign hanging at the glass door of a shop saying "Closed due to coronavirus".

Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBysinessSypport πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι επιχειρήσεις που θέλουν να αντλήσουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της «επιστρεπτέας προκαταβολής», συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορούν να δηλώνουν τον τζίρο τους ο οποίος θα συγκρίνεται με μία σειρά από άλλα στοιχεία. Στόχος του υπουργείου οικονομικών είναι να δοθεί άμεσα ρευστότητα στις επιχειρήσει που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κορονοϊου.

Η ενεργοποίησή της προβλέπεται στην ΠΝΠ που εκδόθηκε χθες. Ορίζεται το ”Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής”. Αναφέρεται πως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. Η ενίσχυση με τη μορφή της ”επιστρεπτέας προκαταβολής” είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος. Στο μέτρο εντάσσονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων και για 45 ημέρες μέτα, δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις.

Το ποσό το οποίο θα μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις θα υπολογιστεί με βάση κριτήρια, τα οποία ωστόσο θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων. Αυτό θα γίνει προκειμένου με την ολοκλήρωση των αιτήσεως το υπουργείο Οικονομικών να δει τις ανάγκες και να ορίσει στη συνέχεια το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης.

Το ποσό που θα διατεθεί σε κάθε επιχείρηση θα χορηγηθεί απευθείας από το TAXIS και θα πρέπει να επιστραφεί είτε στο σύνολο του είτε μέρος του, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ο χρόνος αποπληρωμής θα είναι 5 έτη, με τον πρώτο χρόνο να θεωρείται περίοδος χάριτος ώστε οι επιχειρήσεις να μην έχουν την υποχρέωση να αποπληρώσουν τις δόσεις του δανείου. Η αποπληρωμή θα γίνει τα επόμενα 4 χρόνια με ισόποσες δόσεις και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση όλες τις πιθανές πηγές άντλησης ρευστότητας, είτε από κεφάλαια στο εξωτερικό, είτε από προγράμματα στην Ευρώπη. Για αυτό το σκοπό σχεδιάζεται η αξιοποίηση 3 δις ευρώ μέσω εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, σχεδιάζεται παροχή ρευστότητας μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕ) ύψους 2 δις ευρώ, και αντίστοιχο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 εκατ ευρώ. Αυξημένα κατά 250 εκατ ευρώ θα είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη χορήγηση νέων δανείων με 100% επιδότηση του επιτοκίου για δύο χρόνια.