ΔΙΕΘΝΕΣ
22/06/2017 11:26 EEST | Updated 22/06/2017 11:28 EEST

Τα 15 βρετανικά πανεπιστήμια που είναι πιο εύκολο και πιο δύσκολο να γίνει κανείς δεκτός

Douglas_Freer via Getty Images
An Oxford University College building, afternoon sun.

Ο Πλήρης Οδηγός Πανεπιστημίων δημοσίευσε την αξιολόγηση Βρετανικών Πανεπιστημίων για το 2018 αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων πέραν της συνολικής τους βαθμολογίας, σε ποια είναι πιο εύκολο και σε πια πιο δύσκολο να γίνει κανείς αποδεκτός για φοίτηση.

Η ετήσια έκθεση αξιολογεί συνολικά 129 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων όπως τα κριτήρια εισαγωγής (κυρίως τον μέσο όρο των UCAS points των φοιτητών), τις αξιολογήσεις του ιδρύματος από τους ίδιους τους φοιτητές, την ποιότητα της έρευνας, τις προοπτικές των πτυχίων που λαμβάνουν οι απόφοιτοι κα.

Σημειώνεται πως επειδή ένα πανεπιστήμιο βρίσκεται πχ στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τη δυσκολία εισαγωγής δεν σημαίνει πως έχει και την χαμηλότερη βαθμολογία στην συνολική αξιολόγηση.

Ποια είναι λοιπόν τα Πανεπιστήμια που είναι πιο δύσκολο και πιο εύκολο να γίνει κανείς δεκτός για φοίτηση;

Τα 15 Πανεπιστήμια που είναι πιο εύκολο:

Τα 10 καλύτερα βέβαια Πανεπιστήμια στην ίδια χώρα, έχουν και πολύ υψηλά κριτήρια εισαγωγής και είναι τα εξής:

 1. Cambridge (592 UCAS)
 2. Oxford (570 UCAS)
 3. St Andrews (525)
 4. London School of Economics (537)
 5. Imperial College London (552 UCAS)
 6. Durham (519 UCAS)
 7. University College London (501 UCAS)
 8. Warwick (478 UCAS)
 9. Lancaster (402 UCAS)
 10. Loughborough (400 UCAS)
 11. Bath (479 UCAS)
 12. East Anglia (UEA) (407 UCAS)
 13. Surrey (438 UCAS)
 14. Exeter (471 UCAS)
 15. Leeds (427 UCAS)
 16. Birmingham (421 UCAS)