ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
13/03/2015 08:32 EET | Updated 13/03/2015 08:32 EET

Καταβολή 348 εκατ. για την εξόφληση της δόσης προς το ΔΝΤ

Blatant World article>European Union Profile - How Does It Work?All images featured in this Flickr account are verified Public Domain images, which were taken by a mixture of governmental and non-governmental sources. They have been edited by BlatantWorld.com, and are hereby re-released into the Public Domain." data-caption="This image has been used within this Blatant World article>European Union Profile - How Does It Work?All images featured in this Flickr account are verified Public Domain images, which were taken by a mixture of governmental and non-governmental sources. They have been edited by BlatantWorld.com, and are hereby re-released into the Public Domain." data-credit="BlatantWorld.com/Flickr">

Καταβλήθηκε, με απόφαση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ποσόν 348 εκατομμυρίων ευρώ για την εξόφληση της δεύτερης δόσης του Μαρτίου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν καταβληθεί 310 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ για τη εξόφληση της πρώτης δόσης του Μαρτίου, ενώ οι επόμενες δύο λήγουν στις 16 Μαρτίου (580 εκατ. ευρώ) και στις 20 Μαρτίου (350 εκατ ευρώ).