ΤΟ BLOG
27/06/2020 09:46 EEST | Updated 27/06/2020 09:46 EEST

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών στη μάχη μαζί την Πολιτική Προστασία

Το ελληνικό κράτος μπορεί να περηφανεύεται σήμερα πως διαθέτει μερικούς από τους καλύτερους επιστήμονες στην υπηρεσία του πολίτη.

NurPhoto via Getty Images
Φωτογραφία αρχείου. Αύγουστος 2019 - Πυροσβέστης στο Μακρυμάλλη Εύβοια(Photo by Wassilios Aswestopoulos/NurPhoto via Getty Images)

Η πρόσφατη κρίση του κορωνοϊού αλλά και τα όσα βιώνουμε κάθε καλοκαίρι-κυρίως- απέδειξαν με τον πλέον δραματικό τρόπο την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σύγχρονης και οργανωμένης Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε υπηρεσιακό επίπεδο, όσο και ως οριζόντια φιλοσοφία δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, οι τραγωδίες στη Μάνδρα και το Μάτι ανέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης μιας οριζόντιας εθνικής συντονιστικής αρχής, η οποία θα έχει την ευθύνη κινητοποίησης όλων των κρατικών δομών που μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, ήδη από το 2016, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με το ρόλο της ΕΑΓΜΕ να κρίνεται καθοριστικός για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία των σχεδιασμών της Πολιτικής Προστασίας. 

Σε κάθε περιστατικό φυσικής καταστροφής και μετά από σχετικό αίτημα, η ΕΑΓΜΕ συστήνει Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, η οποία μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές. Μέσα σε διάστημα 24 έως 36 ωρών, ο πληγείς Δήμος λαμβάνει τη σχετική εισήγηση από την ΕΑΓΜΕ, σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου και την ασφάλεια των τυχόν επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, συνοδευόμενη από προτάσεις άμεσων προτεινόμενων μέτρων, με στόχο τον περιορισμό επιπτώσεων. 

Ο ρόλος μας όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Σε συνέχεια των αυτοψιών που διενεργούμε, πολύ συχνά αναλαμβάνουμε τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου για τον σχεδιασμό των μέτρων αποκατάστασης ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και την ίδια τη μελέτη και σχεδιασμό αυτών. Σε περίπτωση εκτεταμένων ζημιών μάλιστα, καλούμαστε ως Αρχή να συντάξουμε σχετική Έκθεση για τον προσδιορισμό των πληγεισών περιοχών με την οποία χορηγείται: 

  1. στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες για την αποκατάσταση των κτιρίων τους και

  2. σε περιπτώσεις κατολισθήσεων, γίνονται οι σχετικές οριοθετήσεις από κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη Προγραμματική Σύβαση που υπογράψαμε ως Αρχή με το Δήμο Πλατανιά για την παρακολούθηση σχετικού φαινομένου κατολισθήσεων, όπου απαιτήθηκε η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων. 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες στις πληγείσες περιοχές των οικισμών της περιοχής, προβλέπεται η εκπόνηση σχετικής έρευνας, που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών, που είναι απαραίτητες για την οριοθέτηση πληγεισών ή αυτών που κινδυνεύουν από επέκταση των εκδηλωθέντων αστοχιών (επαπειλουμένων) από τα τελευταία φυσικά καταστροφικά φαινόμενα (κατολισθήσεις). 

Συνολικά, μόνο για το 2019, εξετάσθηκαν 22 αιτήματα για τη συνδρομή της ΕΑΓΜΕ, εκ των οποίων τα 15 προήλθαν από Δήμους, ενώ τα υπόλοιπα 7 από Περιφέρειες. 

Είναι προφανές, πως η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας από την παρούσα Κυβέρνηση και η απόδοση σε αυτή αρμοδιοτήτων που σε άλλες χώρες αποτελούν πάγια πραγματικότητα, διευρύνει τις προοπτικές συνεργασίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Σ’ αυτή την προσπάθεια με γνώμονα την ευελιξία και την ταχύτητα σχεδιασμού πολιτικών, το ελληνικό κράτος μπορεί να περηφανεύεται σήμερα πως διαθέτει μερικούς από τους καλύτερους επιστήμονες στην υπηρεσία του πολίτη.

ΕΑΓΜΕ: Κρίσιμη συμβολή στην πολιτική προστασία

 

* Ο Ανδρέας Τσώκος είναι γεωλόγος και Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)