Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αντιστάθηκε στην πανδημία

Τι δείχνει το report της Πειραιώς Securities.
ΤΕΡΝΑ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ φαίνεται να έχει έχει αποδεδειγμένα ”αμυντικά” χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 όπως φαίνεται και στο σχετικό report της Πειραιώς Securities που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο δε κλάδος των ΑΠΕ δεν έχει επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται:

  • Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα φτάσει τα 1,9 GW μόλις το 2022, πολύ γρηγορότερα από τον προκαθορισμένο στόχο για 2 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία έως το 2025.

  • Σύμφωνα με την έκθεση, η εταιρεία θα συνεχίσει να επιβραβεύει τους επενδυτές μέσω ενός συνδυασμού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου.

  • Η TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαπραγματεύεται επί του παρόντος με έκπτωση 30% σε όρους 2020-2021 P / E.

  • Η εταιρεία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις μερισμάτων / απόδοσης κεφαλαίου το 2020 και το 2021 μεταξύ των ανταγωνιστών της.

  • Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές για έναν επενδυτή που αναζητά μια εταιρεία ΑΠΕ με έδρα την Ευρώπη και έμφαση στα αιολικά πάρκα, λαμβάνοντας υπόψη την αποτίμηση, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και τα αιολικά περιουσιακά στοιχεία. Η αποτίμησή με βάση το DCF συνεπάγεται τιμή στόχο στα 12ευρώ ανά μετοχή(20% αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή 10,00ευρώ) και συνολική αναμενόμενη απόδοση 48,2%.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα