Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των Η.Π.Α. σας παρακολουθεί

Επιβάτες παρακολουθούνται από την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των Η.Π.Α., ακόμη κι αν δεν συμπεριλαμβάνονται σε λίστες υπόπτων ή τρομοκρατών.

Video