ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/09/2018 15:03 EEST | Updated 25/09/2018 15:17 EEST

Ευρωομερτά: «Προσωπικό δεδομένο» πού ξοδεύουν οι ευρωβουλευτές 4.000 ευρώ/μήνα

Bloomberg via Getty Images

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επικύρωσε σήμερα την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράσχει σε εκπροσώπους του Τύπου πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας των ευρωβουλευτών, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι τα σχετικά έγγραφα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τον Ιούλιο του 2015, δημοσιογράφοι και δημοσιογραφικές ενώσεις υπέβαλαν στο Κοινοβούλιο αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα που αφορούν τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας των ευρωβουλευτών, θέλοντας να μάθουν πώς ξοδεύεται το «γενικό επίδομα» των ευρωβουλευτών.Πρόκειται για το ποσό των περίπου 4.000 ευρώ που δίνεται κάθε μήνα σε κάθε ευρωβουλευτή χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσει πώς το ξοδεύει. 

Το Κοινοβούλιο απέρριψε στο σύνολό τους τις αιτήσεις αυτές, καθώς και τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις που ακολούθησαν.

Μερικοί από τους ευρωβουλευτές προσέφυγαν ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων του Κοινοβουλίου.

Με τη σημερινή απόφασή του, το ΓΔΕΕ απορρίπτει τις προσφυγές και επικυρώνει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί άρνησης παροχής, σε όσους ζητούσαν πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα, υπογραμμίζοντας πάντως ότι «η πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να παρασχεθεί εάν ο αιτών αποδείξει την ανάγκη της πρόσβασης και εάν δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτιμηθεί ότι αυτή η πρόσβαση θα μπορούσε να πλήξει το νόμιμα συμφέροντα του εν λόγω προσώπου».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι δημοσιογράφοι που ζήτησαν την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα «δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν τον λόγο για τον οποίο η πρόσβαση σε αυτά ήταν αναγκαία για την διασφάλιση επαρκούς ελέγχου των δαπανών».

 

Πόσα χρήματα παίρνουν οι ευρωβουλευτές και τι παροχές έχουν

Κάθε ευρωβουλευτής λαμβάνει καθαρό μισθό 6.611,42 ευρώ μηνιαίως, ενώ η δαπάνη για τα γενικά έξοδα γραφείου ανέρχεται σε 4.416 ευρώ ανά μήνα. Η δαπάνη κοινοβουλευτικής συνδρομής φθάνει τα 24.526 ευρώ ανά μήνα για τις αμοιβές των συνεργατών και δεν καταβάλλεται απευθείας στους ευρωβουλευτές.

Τα έξοδα μετακίνησης των ευρωβουλευτών αντιστοιχούν στα έξοδα μετακίνησης προς τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο αεροπορικώς (εισιτήριο business), σιδηροδρομικώς (εισιτήριο πρώτης θέσης) ή οδικώς.

Η αποζημίωση αντιστοιχεί σε 313 ευρώ ανά ημέρα παρουσίας στο κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο για την κάλυψη εξόδων στέγασης και διατροφής.

 

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)