ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11/04/2017 09:14 EEST

ΟΟΣΑ: Αύξηση 1,06% του μη μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα το 2016

imagestock via Getty Images

Αύξηση της τάξης του 1,06% σημείωσε το μη μισθολογικό κόστος (tax wedge) στην Ελλάδα το 2016 συγκριτικά με το 2015, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ- κάτι που οφείλεται στην αύξηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών. Όπως σημειώνεται στη μελέτη, είναι η μόνη χώρα στην οποία υπήρξε αύξηση μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το μη μισθολογικό κόστος, όσον αφορά στον μέσο εργαζόμενο στις χώρες- μέλη σημείωσε μικρή πτώση, φτάνοντας στο 36% το 2016. Ωστόσο, παρά τη μικρή μείωση συνολικά σε σχέση με το 2015, το μη μισθολογικό κόστος (φορολογική επιβάρυνση) αυξήθηκε ελαφρώς σε 20 χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ μειώθηκε σε άλλες 14. Οι περισσότερες από αυτές τις μεταβολές οφείλονται σε αλλαγές στον φόρο εισοδήματος.

Επίσης, βάσει της έρευνας (Taxing Wages 2017), οι φόροι σε οικογένειες με παιδιά είναι χαμηλότεροι από ό,τι σε άγαμους χωρίς παιδιά, σε όλες τις χώρες πλην δύο (Χιλή και Μεξικό), όπου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Αναλυτικότερα, ανά τις χώρες του ΟΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση (φόρος εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) στα εισοδήματα των εργαζομένων ήταν 36% το 2016, κάτι που συνιστά μείωση 0,07% σε σχέση με το 2015. Το 2016, τα μεγαλύτερα μέσα μη μισθολογικά κόστη για άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά, που λάμβαναν τον μέσο μισθό της χώρας τους, ήταν στο Βέλγιο (54%), στη Γερμανία (49,4%), στην Ουγγαρία (48,2%) και στη Γαλλία (48,1%). Τα χαμηλότερα ήταν στη Χιλή (7%), στη Νέα Ζηλανδία (17,9%) και στο Μεξικό (20,1%).

Μεταξύ του 2015 και του 2016, το μέσο μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκε σε 20 από 35 χώρες, έπεσε σε 14 και έμεινε αμετάβλητο στη Χιλή. Όπως προαναφέρθηκε, οι αλλαγές στον φόρο εισοδήματος ήταν ο κύριος λόγος για τη μεταβολή αυτή σε 16 από τις 20 αυτές χώρες.

Πέρα από την Ελλάδα, όπου, όπως σημειώθηκε, υπήρξε αύξηση 1,06%, αξιοσημείωτες μεταβολές ήταν στην Αυστρία και το Βέλγιο, όπου η μείωση ήταν της τάξης του 1% και άνω (-2,47% και -1,32% αντίστοιχα).

Ειδικότερα, για την Ελλάδα τα δεδομένα έχουν ως εξής: Για τον άγαμο χωρίς παιδιά, το μέσο μη μισθολογικό κόστος ανέρχεται στο 40,2%, για οικογένειες με δύο παιδιά και έναν γονιό που εργάζεται, στο 38,3%. Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,67 της ποσοστιαίας), λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ποσού, όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργοδοτών (0,19). Η επιβάρυνση, πάντως, προκύπτει κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών (19,9%) και των εργαζομένων (12,6%), ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί στο 7,7%.

Το 2016, η υψηλότερη επιβάρυνση για οικογένειες με δύο παιδιά, όπου εισόδημα έχει μόνο ο ένας γονιός (πάντα στον μέσο μισθό) ήταν στη Γαλλία (40%). Ακολουθούν το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Σουηδία, με μέσα μη μισθολογικά κόστη μεταξύ 38% και 40%. Η Νέα Ζηλανδία είχε το χαμηλότερο, στο 6,2%, και ακολουθούν η Χιλή (7%), η Ιρλανδία (8,3%) και η Ελβετία. Ο μέσος όρος εδώ για τις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν στο 26,6%.