ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/12/2016 08:46 EET | Updated 02/12/2016 10:42 EET

Αποκάλυψη HuffPost Greece: Αυτά θα είναι τα μειωμένα επιτόκια στο σχέδιο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Την οριστική του μορφή έχει πάρει τις τελευταίες ώρες το σχέδιο βραχυπρόθεσμης διευθέτησης του Ελληνικού χρέους, το οποίο εξετάζουν διεξοδικά τα επιτελεία των θεσμών. Στα έγγραφα που εξασφάλισε η HuffPost Greece, αποκαλύπτεται ότι το επιτόκιο δανεισμού από τον ESM/EFSF θα διατηρηθεί στο 1,38% - 1,48% καθ' όλη την διάρκεια του δανείου, διασφαλίζοντας έτσι το κόστος εξυπηρέτησης έναντι της ανόδου διεθνώς των επιτοκίων.

Το σχέδιο αποκαλύπτει τους τρεις άξονες για την ελάφρυνση του χρέους, η οποία θα έρθει από τα επιτόκια, την ανταλλαγή των ομολόγων με τον ESM, αλλά και μέσω συνδυασμένης χρηματοδότησης των μελλοντικών εκταμιεύσεων του ESM με ένα ποσό κάτω από 10 δις ευρώ.

Αν και η μετατροπή των επιτοκίων σε σταθερά θα αυξήσει παροδικά το τρέχον επιτοκιακό κόστος, το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο έως το 2060 θα είναι η μείωση του χρέους, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνοκρατών θα αγγίζει το 20% του ΑΕΠ (περίπου 40 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με την έκθεση του ESM όλα τα μέτρα που έχουν επιλεγεί θα έχουν θετικές επιπτώσεις στη δυναμική του χρέους. Η ανταλλαγή των ομολόγων θα επιφέρει τη μεγαλύτερη επίδραση, όσον αφορά τη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ έως το 2060, καθώς επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους μεταξύ των διαφόρων επιλογών.

Σύμφωνα με με όσα ισχύουν σήμερα, η δεύτερη μεγαλύτερη επίδραση προκύπτει από τα SWAPS δηλαδή τις συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων. Οι εκτιμήσεις που κάνει στο σχέδιο του ο ESM είναι ότι και η απόδοση στη μείωση του χρέους από τα δύο μέτρα θα είναι περίπου 7% του ΑΕΠ έως το 2060. Αντίστοιχα η εξομάλυνση που θα επέλθει στο προφίλ αποπληρωμής των δανείων του EFSF θα μειώσει το χρέος κατά 3% του ΑΕΠ έως το 2060.

Ωστόσο, όπως γίνεται σαφές και από την έκθεση του ESM τα ακριβή αποτελέσματα στο χρέος σε βάθος χρόνου δεν μπορούν να εκτιμηθούν με απόλυτη ακρίβεια, καθώς σε αυτό θα παίξει ρόλο τόσο η πορεία της οικονομίας όσο και η πορεία των αγορών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που θα επιφέρει το σχέδιο για τη διευθέτηση του χρέους ποικίλουν ανάλογα με τις παραδοχές για τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και τα υπόλοιπα σενάρια, καθώς οι εκτιμήσεις για την επίδραση του σχεδίου στο χρέος θα αναπροσαρμόζονται από την πορεία των επιτοκίων και των υπόλοιπων μακροοικονομικών στοιχείων.