Επιχειρήσεις: Δωρεάν εγγραφή με όλα τα πλεονεκτήματα στην κορυφαία Πλατφόρμα Business4Extroversion

Επίκεντρο του έργου για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας και όλης της Ελλάδας.
.
.
Business4Extroversion

Ισως για πρώτη φορά οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Αθήνας, και όχι μόνο, έχουν την ευκαιρία οργανωμένα και εμπεριστατωμένα, και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, να δικτυωθούν και να αντλήσουν χρήσιμες και κατατοπιστικές πληροφορίες σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, πράσινες μετάβασης και εξαγωγών.

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», έχει δημιουργήσει την εξαιρετική Πλατφόρμα Business4Extroversion, στην οποία μπορούν να εγγραφούν και να λάβουν όλη την σχετική πληροφόρηση ΔΩΡΕΑΝ, όλες οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις –ανεξαρτήτως δραστηριότητας- της Δυτικής Αθήνας.

Στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων αυτών, στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και η ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Δυτικής Αθήνας.

Οι Υπηρεσίες Στήριξης των Επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας απευθύνονται σε όλες τις υφιστάμενες / ενεργές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αθήνα, αλλά επιτρέπει χωρίς περιορισμούς την πρόσβαση και λήψη των υπηρεσιών που προβλέπονται στο έργο, από επιχειρήσεις απανταχού της Ελληνικής επικράτειας.

Το έργο επιδιώκει, ισότιμα και συνολικά, τη στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας στην ελληνική επικράτεια, ώστε να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Στην Πλατφόρμα Business4Extroversion, υπάρχουν στοιχεία για «Ανοιχτές» Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς την επιχειρηματική κοινότητα, Ειδικές Κλαδικές Αναφορές, Ψηφιακά εργαλεία για την αναβάθμιση των ΜΜΕ, Ψηφιακά εργαλεία για την εξωστρέφεια των ΜΜΕ, Δικτύωση και συνέργειες των ΜΜΕ στη Δυτική Αθήνα, Διαδραστική Εφαρμογή για τις Εξαγωγές στην Ελλάδα και Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε Εκθέσεις και Επιχειρηματικά Event.

Στα «Ψηφιακά εργαλεία για την αναβάθμιση των ΜΜΕ», υπάρχουν πληροφορίες για την «Κοστολόγηση Υπηρεσιών και Προϊόντων», για το «Business Project», για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό» και την «Αναζήτηση Χρηματοδότησης».

Αντίστοιχα, στα «Ψηφιακά εργαλεία για την εξωστρέφεια των ΜΜΕ», οι πληροφορίες αφορούν τη «Μελέτη και Ανάλυση Αγοράς», το «Εργαλείο Καινοτομίας», το «Risk Management», και την «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικής Θέσης της Επιχείρησης».

Για να κατανοήσει κάποιος καλύτερα τι είναι η εξωστρέφεια για την ΜΜΕ, πρόκειται για «Έρευνα αγοράς -Στρατηγική Marketing για το «Aνταγωνιστικό πλεονέκτημα (το δικό σου και των ανταγωνιστώνγια τον Τρόπο πρόσβασης σε νέες αγορές (εγχώριες ή διεθνείς) - Έλεγχος Market barriers και την Ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών-δημιουργία αλυσίδας αξίας-δικτύου πωλήσεων,αντιπροσώπων.

Ως προς τη Δικτύωση και τις συνέργειες επιχειρήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, περνούν μέσα από την απόκτηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων, μέσα από την πλατφόρμα (e-clustering).

Καταλήγοντας, στην ενότητα Βιβλιοθήκη, υπάρχουν επικαιροποιημένες όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επιχειρώ, για την Επιχειρηματικότητα 360, για την Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ και τον Ψιφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ.

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ και αποκτήστε όλα τα εργαλεία εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα