Επιστροφή στην κερδοφορία μετά από 10 χρόνια για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, επιτυγχάνοντας το υψηλότεροEBITDA εννεαμήνου των τελευταίων ετών
Green arrows moving up to indicate stock market growth or crypto currencies going up
Green arrows moving up to indicate stock market growth or crypto currencies going up
enjoynz via Getty Images

Η νέα διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αλλάξει τη ρότα πλεύσης, και τα αποτελέσματα είναι ορατά.

Ο όμιλος επέστρεψε σε καθαρή (μετά από φόρους) κερδοφορία μετά από 10 έτη, και κατέγραψε αυξημένες θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 39,8 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εμφάνισε θετικό πρόσημο 16 εκατ. στα καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) και 43 εκατ. στα κέρδη προ φόρων (EBT), έναντι ζημιών την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Επιπρόσθετα τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατέγραψαν αύξηση άνω του 100% και ανήλθαν στα 102 εκατ., ο συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου παρουσίασε αύξηση 16% και ανήλθε στα 739 εκατ. ενώ τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση 41% και ανήλθαν στα 185 εκατ.

Εξάλλου, η ΑΚΤΩΡ με ανεκτέλεστο 2,7 δισ. και αυξημένο κύκλο εργασιών, συνεχίζει τις θετικές της επιδόσεις με έσοδα 380 εκατ. και εμφανίζει θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Παράλληλα, στις 15 Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να γίνει η πλήρης προπληρωμή του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής ELLAKTOR VALUE PLC, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω απομόχλευση του ομίλου και ενίσχυση της κεφαλαιακής του δομής.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα