Ερχεται το 4ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας

Την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουνίου, στο Divani Apollon Palace & Thalasso.
EODID

H ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και
Διαιτησίας [ΕΟΔΙΔ], σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου διοργανώνουν το 4ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, την Τετάρτη 1 & την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, το οποίο θα διεξαχθεί διά ζώσης, στο Divani Apollon Palace & Thalasso.

Tο Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Παράλληλα, θεσμικοί υποστηρικτές του συνεδρίου είναι ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Διακεκριμένοι νομικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγνωσμένη εμπειρία στον χώρο της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης συναντώνται για να συζητήσουν για τις εξελίξεις και τα κρίσιμα ζητήματα της πράξης στον χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών.

Όπως σημειώνει η Μιλένα Αποστολάκη, Διευθύντρια του ΕΟΔΙΔ, «η διάχυση των μορφών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στα συναλλακτικά ήθη της χώρας μας συνιστά αναγκαία συνθήκη προκειμένου να αντιμετωπισθεί το μεγάλο ζήτημα της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης. Τα οφέλη θα είναι άμεσα τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες. Η αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα , με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την τόνωση της εθνικής οικονομίας θα είναι άμεση και μετρήσιμη, η δε επίπτωση στον πολιτισμό της καθημερινότητας μας ευεργετική».

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, Τετάρτη 1η Ιουνίου, είναι αφιερωμένη στη διαμεσολάβηση με Keynote speaker τον Christian von Baumbach, Cross-border Family Mediator (MiKK) and Trainer (Berlin).

Τη ημέρα αυτή θα γίνει η παρουσίαση τόσο των νομικών πτυχών όσο και της καθημερινής πρακτικής της διαμεσολάβησης καθώς και συζήτηση με αφορμή τα δύο χρόνια εφαρμογής του Ν 4640/2019. Επιπλέον, θα αναλυθούν ζητήματα που άπτονται της οικογενειακής διαμεσολάβησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη θέση του παιδιού μέσα σε αυτή καθώς και το πλαίσιο για την επίλυση κτηματολογικών διαφορών μέσω διαμεσολάβησης. Η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση σκέψεων και εμπειριών από διαμεσολαβητές σε θέματα όπως: η συμβολή της μη βίαιης επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, το ειδικό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και το τι τελικά είναι ή δεν είναι η διαμεσολάβηση.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας θα γίνει κλήρωση για 1 δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Κτηματολογικής Διαμεσολάβησης και 1 δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, Πέμπτη 2α Ιουνίου, είναι αφιερωμένη στον θεσμό της Διαιτησίας με Keynote speaker τον Franco Ferrari, Professor of Law (NYU), Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York.

Tη ημέρα αυτή θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις σε θέματα διεθνούς Διαιτησίας, ιδίως δε αναφορικά με την κατάρτιση της διαιτητικής συμφωνίας. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η έννοια, το περιεχόμενο και τα είδη ρητρών διαιτησίας, καθώς και ειδικά ζητήματα που προκύπτουν από μικτές/υβριδικές ρήτρες διαιτησίας αλλά και από την επέκταση της διαιτητικής συμφωνίας σε μη συμβαλλόμενα τρίτα μέρη. Επιπλέον, θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη σύναψη διαιτητικών συμφωνιών με το Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, στην τελευταία ενότητα θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν επιλεγμένες πρόσφατες
νομολογιακές τάσεις και εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

Το 4th International Mediation & Arbitration Conference υποστηρίζουν ως ασημένιος χορηγός η δικηγορική εταιρία ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ως χάλκινοι χορηγοί οι εταιρίες: ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ, KAΡΑΤΖΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ Δικ. Εταιρία., ΡΟΚΑΣ Δικ. Εταιρία, ΡΟΒΛΙΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΡΟΒΑ, ΚΑΡΜΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ως χορηγός το Αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://www.nb.org/4thinternational-mediation-and-arbitration-conference.html

Τ: 210 3678920 | Ε: edu@nb.org