ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
05/12/2018 13:43 EET

Αγορά ακινήτων: Το 40% των επενδυτών είναι ξένοι, αύξηση στις τιμές των κατοικιών

Η ελληνική αγορά ακινήτων, ύστερα από μία δεκαετία πτωτικής πορείας (της τάξης του 35%-45%), εμφανίζει ορατάσημάδια ανάκαμψης.

Zephyr18 via Getty Images

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με 200 εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και μεσιτικά γραφεία, σχετικά με την αγορά ακινήτων.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το 37% της αγοράς μεσιτών αναγνωρίζει την ύπαρξη ενεργού επενδυτικού ενδιαφέροντος, το οποίο
προέρχεται σε ποσοστό 40% από το εξωτερικό.Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αφύπνιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (με το 15% της αγοράς να δηλώνει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για νέες κατασκευές, ενώ άλλο ένα 14% εκτιμάει ότι η εμπέδωση της ανοδικής πορείας της αγοράς ακινήτων θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε ανάγκη νέων κατασκευών. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν φέτος αύξηση 2,5% σε σχέση με πέρσι.

Επιβεβαιωτικό αυτής της θετικής τάσης είναι το γεγονός ότι η Αθήνα εμφανίζεται ως ανερχόμενος προορισμός προσέλκυσης κεφαλαίων για αγορά
ακινήτων, ανεβαίνοντας στην 14η θέση μεταξύ 31 ευρωπαϊκών πόλεων (από την 29η ένα χρόνο πριν) κατά την πρόσφατη μελέτη της PwC.
.
Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέες άδειες για κατοικίες έχουν επιστρέψει σε ανοδική πορεία (+15% σωρευτικά κατά την
τελευταία διετία, μετά από τη σχεδόν συνεχή κάθοδο της δεκαετίας 2006-2016). Δεδομένου του εξαιρετικά χαμηλού μεριδίου νέων κατοικιών στο
συνολικό απόθεμα της χώρας (μόλις 6% για κατοικίες κάτω των 10 ετών σε σύγκριση με 12% το 2001, και 10% κ.μ.ο. στην ΕΕ), η τάση αυτή
αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες

 Εστιάζοντας στην αγορά κατοικιών, η άποψη των μεσιτών σε όλη τη χώρα συγκλίνει στην εξέχουσα σημασία της ραγδαίας διείσδυσης του AirBnB. Είναι ενδεικτικό ότι το ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρές κατοικίες στην Αττική καλύπτει σχεδόν το 70% της εν λόγω αγοράς.

Όσον αφορά τα τουριστικά ακίνητα, το 60% της αγοράς δηλώνει την ύπαρξη ενεργού ενδιαφέροντος προερχόμενου κυρίως από ξένους επενδυτές.

Παρά τη χαμηλή τρέχουσα ζήτηση για επαγγελματικά ακίνητα (με εξαίρεση ποιοτικούς χώρους στην Αττική, όπου το ενεργό επενδυτικό
ενδιαφέρον καλύπτει σχεδόν το ½ της αγοράς), υφίσταται άμεση ανάγκη κατασκευής ποιοτικών χώρων (οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν μόλις
το 6% του διαθέσιμου αποθέματος).

Σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η πλειοψηφία της αγοράς (54%) συμφωνεί ότι υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο όμως είναι αυτή τη
στιγμή λανθάνον. Υπό αυτή την προοπτική, οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτή τη δυναμική είναι:

Η εγκαθίδρυση σταθερού φορολογικού πλαισίου, κυρίως όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ και τη φορολογία εταιρειών ακίνητης περιουσίας, και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Η ραγδαία διείσδυση του AirBnB ενισχύει σημαντικά τη ζήτηση για μικρές κατοικίες στην Αττική

Tο 80% της αγοράς θεωρεί κομβική την επίδραση αυτή για την ανοδική
ζήτηση για ακίνητα. Ως δευτερεύουσα θετική παράμετρο η αγορά αναγνωρίζει το θεσμό της Golden Visa. Κοιτάζοντας αναλυτικότερα την πορεία των τιμών κατοικιών, διαφαίνεται ότι η δυναμική είναι εντονότερη στην Αττική σε σχέση με τη λοιπή χώρα (+3,0% έναντι +0,6% σωρευτικά κατά τη διετία 2016 – 2018). Τα
στοιχεία της έρευνάς φανερώνουν τη βασική πηγή της υψηλότερης αυτής ανόδου: To ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρές κατοικίες στην Αττική καλύπτει σχεδόν το 70% της εν λόγω αγοράς  ενδιαφέρον που
κυρίως πηγάζει από το εσωτερικό (σε ποσοστό άνω του 80%).
Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες κατοικίες (κυρίως της περιφέρειας) παραμένουν σε συνθήκες χαμηλής ζήτησης, η οποία προς το παρόν προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό.