ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/12/2017 14:41 EET | Updated 19/12/2017 14:58 EET

ΕΡΓΑΝΗ: Αύξηση της απασχόλησης κατά 19,15% υποδεικνύουν τα στοιχεία των ετών 2014 - 2017

Κατά 293.258 θέσεις εργασίας

ANDREAS SOLARO via Getty Images

Αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15% προκύπτει συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Όπως προκύπτει, από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης, ενώ, στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647, δηλαδή κατά 17,37%.

Με βάση τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το 2017 καταγράφηκε σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με το 2016.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2016, κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16%.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2017 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 1.702.524. Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης.

Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται στο 68,44%, ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει, δηλαδή, σταθερό.

Επίσης, κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις, σε σχέση με το έτος 2016, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 128.230 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση ενδεκαμήνου έτους, από το 2001 μέχρι σήμερα.

 

Eurokinissi
Eurokinissi

 

 

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)