ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
24/02/2020 14:40 EET

Έσπασαν όλες τις προβλέψεις τουριστική κίνηση και εισπράξεις του 2019

Ο πήχης ανέβηκε ψηλά, με ασύλληπτα ρεκόρ, δεδομένου του πώς ξεκίνησε η χρονιά.

Michalis Karagiannis / Reuters

Η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, ήταν το 2019 για τον ελληνικό τουρισμό. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που μόλις ανακοινώθηκαν, καταδεικνύουν το μέγεθος της ταξιδιωτικής κίνησης αλλά και των εισπράξεων, με όλα τα ζητήματα που έχουμε θίξει και σε προηγούμενα άρθρα. Δηλαδή, ότι η ταξιδιωτική κίνηση, ποσοστιαία, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των εσόδων και ότι δεν καταμερίζεται ανάλογα σε όλη τη χώρα, αλλά συρρικνώνεται σε 5 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Το 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 12,8% σε σύγκριση με το 2018 και διαμορφώθηκαν στα 18.152 εκατ. ευρώ (εκτός της κρουαζιέρας). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 11,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.277 εκατ. ευρώ (+8,7%), καθώς και στην αύξηση κατά 16,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.400 εκατ. ευρώ (+16,7%). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.956 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 14,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.092 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 31,9% και διαμορφώθηκαν στα 2.556 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, άνοδο κατά 14,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.187 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 27,3% και διαμορφώθηκαν στα 434 εκατ. ευρώ.

Το 2019 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε στις 31.348 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 30.123 χιλ. ταξιδιωτών το 2018 (χωρίς την κρουαζιέρα). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 9,0%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 22.053 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1% σε σύγκριση με το 2018, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 εμφάνισε άνοδο κατά 6,5% και διαμορφώθηκε στις 9.295 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 3,2%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 10,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 8,1% και διαμορφώθηκε στις 4.026 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 1,2% και διαμορφώθηκε στις 1.542 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 18,9% και διαμορφώθηκε στις 3.499 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 7,4% και διαμορφώθηκε στις 1.179 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 12,1% και διαμορφώθηκε στις 583 χιλ. ταξιδιώτες.

Τώρα, αν προσθέσουμε στα στοιχεία αυτά και τα στοιχεία της κρουαζιέρας του 2019, τότε η ταξιδιωτική κίνηση ξεπέρασε κατά πολύ τα 35 εκατ., ενώ τα έσοδα ​​ξεπερνούν τα 19 δισ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας και ως έτσι πρέπει να εκλαμβάνεται, νομοθετικά και επενδυτικά.