ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/07/2021 07:09 EEST | Updated 19/07/2021 07:09 EEST

Eurostat: Τελευταία η Ελλάδα στους ειδικούς πληροφορικής και επικοινωνίας

Ποια χώρα είναι πρώτη και ποια η θέση των γυναικών.

sorbetto via Getty Images

Το 2020, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εργάζονταν ως ειδικοί Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), ήτοι το 4,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ, με την Ελλάδα να κατέχει την τελευταία θέση. Το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα είναι μόλις 2%, που είναι το μικρότερο στην ΕΕ και ερχόμαστε μετά τη Ρουμανία με 2,4%.

Σε εθνικό επίπεδο, το μερίδιο των ειδικών ICT στην απασχόληση ήταν υψηλότερο στη Φινλανδία (7,6%) και τη Σουηδία (7,5%), ενώ σχετικά υψηλά μερίδια παρατηρήθηκαν επίσης στην Εσθονία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Δανία (όλα πάνω από 5%). 

Συνολικά στην ΕΕ το μερίδιο των ειδικών ICT αυξάνεται από το 2011, κατά 1,3% την ίδια περίοδο, ενώ μεταξύ 2019 και 2020, ο ρυθμός αύξησης ήταν 7,5% σε σύγκριση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,2% κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με την επιτάχυνση του ψηφιακού  μετασχηματισμού που επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία.

Eurostat

Η θέση των γυναικών 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, πρόκειται για έναν ανδροκρατούμενο κλάδο, αφού η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που απασχολούνται ως ειδικοί ICT στην ΕΕ είναι άνδρες. Στο σύνολο της ΕΕ, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 18,5% αυτών. Παρ′ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης των γυναικών ειδικών ICT είναι υψηλότερος από ό,τι των ανδρών από το 2011, έτσι ώστε το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων να έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε αυτό το θέμα τουλάχιστον η χώρα μας τα πάει καλά, αφού σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών μεταξύ των απασχολούμενων ειδικών ICT παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία (28,2%), την Ελλάδα (26,5%) και τη Ρουμανία (26,2%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (12,3%), τη Μάλτα (11%) και την Τσεχία (10,3%). 

Eurostat