Κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ οι εταιρείες πετρελαιοειδών – 3,7 δισ. στο ελληνικό δημόσιο

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του ΙΟΒΕ, ο κλάδος Εμπορίας Πετρελαιοειδών παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την απασχόληση.
stefanamer via Getty Images

Το 2019, ήταν γενικά μια καλή έως πολύ καλή χρονιά, ανά τομέα. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), με την υποστήριξη του ΣΕΕΠΕ (Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος), το 2019, σε σχέση με το 2018, η αξία των πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,1%, φθάνοντας τα 11,8 δισ. ευρώ, ενώ ο όγκος αυξήθηκε οριακά από 13.497 σε 13.503 χιλιάδες μετρικούς τόνους.

Συνολικά, οι εταιρείες του κλάδου, μετά από φόρους και χωρίς να υπολογιστούν οι πωλήσεις σε αεροπορικά καύσιμα, εμφάνισαν οριακή κερδοφορία, 13,3 εκατ. ευρώ (καθαρό περιθώριο κέρδους 0,11% επί του τζίρου), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σημειώνεται ότι τα απασχολούμενα κεφάλαια του κλάδου ανέρχονται σε 1,8 δισ.

Παράλληλα, παρά την οριακή μείωση (0,9%), σε σύγκριση με το 2018, το 2019 ο κλάδος εισέφερε στα Δημόσια Ταμεία πάνω από 3,7 δισ. ευρώ, ενώ επί του συνολικού κοινωνικού προϊόντος του κλάδου, τα έσοδα που κατανεμήθηκαν στο κράτος, τους πιστωτές, το προσωπικό και τους μετόχους, τα έσοδα του Δημοσίου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9%.

Ενισχυμένος ήταν και ο δείκτης της απασχόλησης, με τις άμεσες θέσεις να αυξάνονται κατά 15,4%. Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν σε 71,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές σημείωσαν αύξηση 1,2%, αγγίζοντας τα 18,8 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι εταιρίες πετρελαιοειδών. Οι συνολικές επενδύσεις -μεγάλο μέρος των οποίων αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος- το 2019 ξεπέρασαν τα 86,2 εκατ. ευρώ, ήτοι +18,5%, συγκριτικά με το 2018.

Σε αντίθεση με το 2019, τα αποτελέσματα του 2020 κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον κλάδο και κατ’ επέκταση για τα κρατικά έσοδα. Σήμερα οι προοπτικές του κλάδου, μετά την ανακοίνωση και των νέων αναγκαίων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2020, σε συνθήκες σχεδόν ανάλογες με τις σημερινές, οι πωλήσεις βενζίνης μειώθηκαν 57% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019. Συνολικά στο 9μηνο του 2020, οι πωλήσεις σε όλα τα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Οι βενζίνες -14,4%, το πετρέλαιο κίνησης -10,7%, το μαζούτ -13,3%, τα ναυτιλιακά καύσιμα -35% και τα αεροπορικά κατά -67,9%.

«Η μελέτη του ΙΟΒΕ ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συνεισφοράς των εταιριών μας στην Οικονομία. Παρά τις νέες, τεράστιες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία, οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών συνεχίζουν να επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεχίζουν να επενδύουν σε ένα μέλλον καλύτερο με κέντρο το περιβάλλον και τον άνθρωπο,» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης.