ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/03/2016 15:57 EEST | Updated 28/03/2016 16:03 EEST

Στο ΣτΕ οι φαρμακοποιοί της Αττικής κατά της απελευθέρωσης του επαγγέλματός τους

sooc

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν οι φαρμακοποιοί της Αττικής, ζητώντας να ακυρωθούν οι  αποφάσεις  των υπουργών Οικονομικών και  Υγείας, που προβλέπουν την απελευθέρωση του επαγγέλματος τους.

Συγκεκριμένα ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον των υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες απελευθερώνεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού, με αποτέλεσμα να ανοίγουν φαρμακεία ιδιώτες (μη φαρμακοποιοί).

Στην προσφυγή του  ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής επικαλείται τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης, βάσει της οποίας για τα φαρμακεία  των ιδιωτών μη φαρμακοποιών, που θα λειτουργούν ως  Ε.Π.Ε. θα υπάρχει υποχρεωτικά και συνέταιρος   φαρμακοποιός, με ποσοστό συμμετοχής 20%.

Ακόμη, όπως επικαλούνται οι φαρμακοποιοί, δεν μπορούν να δοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων σε νομικά πρόσωπα, εκτός από συνεταιρισμούς φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΟΣΦΕ.

Στην προσφυγή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος αναφέρει ότι, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), βάσει της οποίας καθορίζονται τα κριτήρια   της σειράς προτίμησης μεταξύ φαρμακοποιών, που διεκδικούν μια άδεια ίδρυσης φαρμακείου βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων.

Όπως υποστηρίζουν, είναι άνισα τα κριτήρια χορήγησης άδειας φαρμακείου, μεταξύ φαρμακοποιού  και ιδιώτη μη φαρμακοποιού κάτι, που έχει ως  αποτέλεσμα να εισάγεται διακριτική μεταχείριση σε βάρος των φαρμακοποιών έναντι των ιδιωτών και έτσι να τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση στο επάγγελμα.

Σε άλλο σημείο της προσφυγής τους οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν ότι, οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις δημιουργούν δύο ταχυτήτων επιχειρηματίες φαρμακείων, αφού δίνουν στους ιδιώτες την ευχέρεια να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση έναντι των επιστημόνων φαρμακοποιών.

Sponsored Post