ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/11/2015 07:59 EET | Updated 10/11/2015 13:07 EET

Ταξιδεύοντας με τους πρόσφυγες από την Τουρκία,στην Ελλάδα, τα Σκόπια, τη Σεβία την Ουγγαρία και τη Γερμανία

Sponsored Post