ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/02/2015 11:29 EET | Updated 04/02/2015 11:29 EET

Συλλήψεις για χρέη σε εφορία και ΙΚΑ ύψους 5 εκατ. ευρώ

Eurokinissi

Ζημιά ύψους 2.340.000 ευρώ προκάλεσαν στο ΙΚΑ τρεις εταιρίες εμπορίας ενδυμάτων, οι οποίες δεν κατέβαλλαν ούτε ευρώ από τις εισφορές που έπρεπε να πληρώσουν για τους εργαζομένους που απασχολούσαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με έδρα την Αττική όχι μόνο ασφάλιζαν τους εργαζομένους χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές αλλά δεν κατέβαλλαν ούτε τους αναλογούντες φόρους στις αρμόδιες ΔΟΥ. Υπολογίζεται ότι οφείλουν στην Εφορία συνολικά περίπου 2.730.000 ευρώ, ποσό που αφορά στη μη καταβολή Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

Μάλιστα, οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις ασφάλισαν προσωπικό, το οποίο ουδέποτε εργάστηκε σε αυτές ή εργάστηκε για λογαριασμό άλλων εργοδοτών. Από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στις έδρες και σε υποκαταστήματα των επιχειρήσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες δεν υπήρξαν ποτέ, ενώ άλλες λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. Με σχετικές αποφάσεις του Ιδρύματος, η ασφάλιση των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων κρίθηκε εικονική και ακυρώθηκε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τις επιχειρήσεις ασφάλιζαν εικονικά εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τους εργοδότες τους, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντο στο ίδιο αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, η μία επιχείρηση ασφάλισε εικονικά 18 άτομα άλλης επιχείρησης, καθώς και τον εργοδότη της, ο οποίος όφειλε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, ύψους 92.000 ευρώ. Η άλλη επιχείρηση ασφάλισε το σύνολο των εργαζομένων άλλης επιχείρησης, η οποία όφειλε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια δεν κατέβαλλε εισφορές ύψους 301.419 ευρώ.

Σε βάρος των διοικήσεων των εταιριών σχηματίστηκε δικογραφία για εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ΙΚΑ.