ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2015 11:46 EEST | Updated 09/07/2015 11:46 EEST

Δικαιολογημένη ενδεχόμενη παύση ή αναστολή κυκλοφορίας εφημερίδων κατά την τραπεζική αργία

ASSOCIATED PRESS
A man reads the front pages of the Greek newspapers in Athens, Monday, July 6, 2015. Greek Finance Minister Yanis Varoufakis resigned Monday, saying he was told shortly after Greece's decisive referendum result that some other eurozone finance ministers and the country's other creditors would appreciate his not attending the ministers' meetings. (AP Photo/Petr David Josek)

Ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζεται ότι λογίζεται ως δικαιολογημένη ενδεχόμενη παύση/αναστολή κυκλοφορίας εφημερίδων στο διάστημα της τραπεζικής αργίας και των έκτακτων συνθηκών, εξέδωσε σήμερα η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, προκειμένου να μην προβλέπονται κυρώσεις όταν υφίσταται υπαγωγή στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων.

Όπως ειδικότερα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «δεδομένης της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α 65/ 28.06.2015) για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας καθώς και της αναφοράς του Ν 3548 στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχείο γ' περί των εκτάκτων ανάγκων και της ανωτέρας βίας (γενική αρχή δικαίου), προκύπτει ότι συνεπεία απρόβλεπτου γεγονότος έχουν διαμορφωθεί αντικειμενικές δυσχέρειες ως προς την προμήθεια χάρτου ή εν γένει τα στάδια εκτύπωσης εφημερίδων. Ως εκ τούτου καθίσταται πρόδηλο ότι θεωρείται δικαιολογημένη η ενδεχόμενη μερική ή ολική παύση κυκλοφορίας των εφημερίδων που υπάγονται στο καθεστώς των κρατικών δημοσιεύσεων και ότι επ΄αυτών δεν προβλέπονται κυρώσεις. Η αναστολή τυχόν κυκλοφορίας ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2015 (ημέρα έκδοσης ΠΝΠ) και για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την αποκατάσταση της τραπεζικής λειτουργίας και των συναλλαγών με βάση την αρχή της επιείκειας».