Marc: 9 στους 10 Έλληνες ανησυχούν για το περιβάλλον

Το 30,6% θεωρούν τα σκουπίδια το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής τους
Eurokinissi

Εννιά στους δέκα Έλληνες ανησυχούν για το περιβάλλον, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για το δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του για την προστασία της ελληνικής φύσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Marc για λογαριασμό του Έργου «LIFE-IP4 NATURA», με τίτλο «Natura 2000- Εδώ Ζούμε».

Σκοπός της δημοσκόπησης ήταν να καταγράψει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης, με έμφαση στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων του συγκεκριμένου έργου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρόλο που η χώρα μας διαθέτει 446 περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και παρά το ότι 2 στους 3 Έλληνες πολίτες απάντησαν πως έχουν ακούσει για το δίκτυο, μόλις 1 στους 3 γνωρίζει τη σημασία του για την προστασία της ελληνικής φύσης. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει σήμερα το 1/3 της χερσαίας έκτασης της χώρας και το 20% περίπου της θαλάσσιας, το 65% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει αν υπάρχει κάποια περιοχή Natura 2000 στην περιφέρεια όπου κατοικεί. Η δημοσκόπηση καταδεικνύει ένα κενό ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού ως προς τη λειτουργία του δικτύου Natura 2000 και αποκαλύπτει τρόπους για την αποτελεσματικότερη κάλυψη αυτού του κενού.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 91,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η εξαφάνιση ειδών ζώων και φυτών συνιστά πλέον πραγματική απειλή, ποσοστό το οποίο ενισχύεται στο 95% στις ηλικίες 17-24 ετών. Το στοιχείο αυτό, έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση που αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια και στις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου (2017 και 2014), στις οποίες οι Έλληνες πολίτες εμφανίζονται να ανησυχούν για το περιβάλλον σε ποσοστό αισθητά υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (π.χ. στην έρευνα του 2017, το 69% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι θεωρεί «Πολύ σημαντική» την προστασία του περιβάλλοντος, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους διαμορφώνεται σε 56%).

Αντίστοιχα, στην ερώτηση «Ποιο θεωρούν μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους;», πρώτη αυθόρμητη απάντηση των Ελλήνων πολιτών είναι «τα σκουπίδια» σε ποσοστό 30,6%, δεύτερη η ατμοσφαιρική ρύπανση σε ποσοστό 19,4% και τρίτη η ρύπανση θάλασσας/υδάτων σε ποσοστό 8,9%, αναφορές που καταδεικνύουν τι ακριβώς εκλαμβάνουν οι Έλληνες ως« περιβαλλοντικό πρόβλημα». Αξιοσημείωτη, ως προς αυτό, είναι η διαφοροποίηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου η «ρύπανση από εργοστάσια/διυλιστήρια» φθάνει το 40,1%. Αθροιζόμενη με την απάντηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση (21,6%), φθάνει το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 61,7%, ενώ μόλις το 9% των κατοίκων αξιολογούν ως σοβαρότερο πρόβλημα της περιοχής τους τα σκουπίδια, σε αντιδιαστολή με την πρώτη θέση που καταλαμβάνει -με διαφορά- η συγκεκριμένη απάντηση στα πανελλαδικά αποτελέσματα.

Σημαντικό επίσης εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι το 82,2% των ερωτηθέντων θα επιθυμούσε ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της φύσης, ενώ σε ποσοστό 92,2% εκτιμούν ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο του έργου «LIFE-IP 4 NATURA». Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (2018-2025) και προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ. Οι εταίροι του έργου είναι: υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (συντονιστής), Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο.