ΤΟ BLOG
12/04/2021 09:36 EEST | Updated 12/04/2021 11:55 EEST

Το ιστορικό υπόβαθρο της αποστροφής του Φίλιππου για την Ελλάδα

Και άλλα στοιχεία για τον χαρακτήρα του.

Jeff J Mitchell via Getty Images

Ο Φίλιππος ήταν γιος του μοιραίου Πρίγκηπα Ανδρέα, γιου του Γεωργίου Α’. Γιατί όμως δεν έτρεφε φιλελληνικά αισθήματα; 

Η ιστορία δίνει την απάντηση... 

Η μοναρχική κυβέρνηση που εξελέγη μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, έκανε δώρο στον Ανδρέα τη διοίκηση ενός από τρία σώματα στρατού, που επιχείρησαν στην Καλοκαιρινή Επίθεση (1921) κατά των Κεμαλιστών με στόχο την κατάληψη της Άγκυρας. 

Η απειθαρχία του στις στρατιωτικές εντολές θεωρήθηκε ως μια από τις αιτίες της πρώτης αποτυχίας των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Μέτωπο. 

 

commons wikimedia
Ο Πρίγκηπας Ανδρέας, πατέρας του Φίλιππου

 

Η αποτυχία τον οδήγησε στο Έκτακτο Στρατοδικείο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το κατηγορητήριο ήταν το εξής: 

«Προσταχθείς την 27η Αυγούστου 1921 δια της υπ’ αριθ. 10531-6239/3/26-8-21 (ώρα 21.40) διαταγής της Στρατιάς Μικράς Ασίας απεποιήθη να υπακούση εις δοθείσα εις εαυτόν ενώπιον του εχθρού εντολήν, αρνηθείς ρητώς δια της υπ’ αριθ. 1491/27-8-21 (ώρα 07.30) αναφοράς του προς την Στρατιάν να εκτελέση ταύτην διατάξας την μετακίνησιν του Σώματος Στρατού προς άλλην κατεύθυνσιν». 

Ο Ανδρέας καταδικάστηκε σε θάνατο αλλά διασώθηκε από τους Βρετανούς μαζί με την οικογένειά του και τον μόλις ενός έτους Φίλιππο. 

Φαίνεται ότι τόσο ο Ανδρέας, όσο και ο Φίλιππος ανέπτυξαν ανθελληνικά συναισθήματα (δεν ισχύει το ίδιο όμως για τον Κάρολο). 

Γι αυτό και όταν καταδικάστηκαν σε θάνατο οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ δεν μεσολάβησε στη σύζυγό του Βασίλισσα Ελισάβετ να τους δοθεί χάρη.... 

Επιπλέον, ενώ ο πλήρης τίτλος του πατέρα του ήταν ”Πρίγκηψ Ελλάδος και Δανίας”, ο Φίλιππος κράτησε μόνο το ”Δανίας”... 

Και για να θυμηθούμε πως ο πατέρας του, ο πρίγκηπας Ανδρέας έβλεπε τους Μικρασιάτες, παραθέτω την εκτίμησή του σε επιστολή του στον Ι. Μεταξά (19.12.1921): 

«Ἀπαίσιοι πραγματικῶς εἶναι οἱ ἐδῶ Ἕλληνες, ἐκτὸς ἐλαχίστων. Ἐπικρατεῖ Βενιζελισμὸς ὀγκώδης καὶ κατὰ τὴν 15ην Δεκεμβρίου εἶχον κλείσει σχεδὸν ὅλα τὰ καταστήματα. Θὰ ἤξιζε πράγματι νὰ παραδώσωμεν τὴν Σμύρνην εἰς τὸν Κεμὰλ διὰ νὰ τοὺς πετσοκόψῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀχρείους, οἱ ὁποῖοι φέρονται οὕτω κατόπιν τοῦ φοβεροῦ αἵματος ὅπερ ἐχύσαμεν ἐδῶ....». 

Εκτός από αυτά που μας αφορούν, σύμφωνα με τον Μιχ. Μιχελή: 

-1961, γίνεται πρόεδρος της οργάνωσης WWF Βρετανίας. Λίγο μετά στην Ινδία, πυροβολεί και σκοτώνει μια τίγρη. 

-Γίνεται περιβόητος για τις ρατσιστικές του δηλώσεις (στην Κίνα τους λυπήθηκε, γιατί ζουν με σχισμένα μάτια) και για τον αυτοσαρκασμό του (θλιβερός κι αναξιόπιστος Βαλκάνιος μονάρχης). 

-Χάρη στις πιέσεις αυτού, ο Κάρολος παντρεύτηκε την Νταϊάνα που δεν αγαπούσε. ”Πάρε μια κοπέλα, που με την ομορφιά της, θα κρύβει τη δειλία σου”.