«Μετατόπιση, Μετανάστευση, Μνήμη», το θέμα της πέμπτης Δελφικής Ακαδημίας

Πραγματοποιείται με διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες και δωρεάν φοίτηση από από τις 19 έως τις 30 Ιουνίου.
.
.
Grant Faint via Getty Images

Γενικό θέμα «Displacement, Migration, Memory» («Μετατόπιση, Μετανάστευση, Μνήμη») θα έχει η πέμπτη περίοδος της «Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών» που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες πραγματοποιούν εντατικά διεπιστημονικά σεμινάρια, πρωτίστως για υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τις 19 έως τις 30 Ιουνίου 2023 στους Δελφούς.

Τα σεμινάρια που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα κι είναι δωρεάν εποπτεύονται από τον καθηγητή Παναγιώτη Ροϊλό, πρόεδρο του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και πραγματοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σεμινάριο πρώτο: Movement and morality: Ethical questions in contemporary forced migration (Κινητικότητα και ηθική: ηθικά ερωτήματα στη σύγχρονη αναγκαστική μετανάστευση)

Διδάσκων: Matthew J. Gibney, Elizabeth Colson Professor of Politics and Forced Migration στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επίσημος Εταίρος του Linacre College και πρώην διευθυντής του Κέντρου Προσφυγικών Μελετών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2017-2022).

Σεμινάριο δεύτερο: Imaging war, imagine peace: Memory, justice and depair. (Απεικονίζοντας πόλεμο, φανταζόμαστε την ειρήνη: Μνήμη, δικαιοσύνη και απόγνωση)

Διδάσκοντες: Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor Emerita of Comparative Literature and Gender Studies στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, και ο Leo Spitzer, K. T. Vernon Professor of History Emeritus and Research Professor, Dartmouth College.

Οι διδάσκοντες προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες, συμπληρώνονται, δε, από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο (workshop) ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών.

Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών επιβλέπεται από Διεθνή Επιτροπή, με πρόεδρο τον καθηγητή Παναγιώτη Ροϊλό, George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature, Harvard University.

Η Διεθνής Επιτροπή απαρτίζεται από τους Καθηγητές:

  • Homi Bhabha, (Harvard)
  • Peter Frankopan (Oxford)
  • Michelle Lamont (Harvard)
  • Σπύρος Πολλάλης (Harvard)
  • Δημήτριος Γιατρομανωλάκης (Johns Hopkins )
  • Παναγιώτης Ροϊλός (Harvard, Πρόεδρος της Επιτροπής)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών : www.eccd.gr

Πήγαινε στην αρχική σελίδα