ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/09/2016 07:09 EEST | Updated 21/09/2016 07:09 EEST

Θέλεις αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας; Μόνο με αυτόματη παρακράτηση ακόμη και για ρυθμισμένες οφειλές

ASSOCIATED PRESS
In this photo made on Tuesday, April 29, 2015, a Greek man walks past a graffiti in central Athens. Wednesday May 6 marks five years since Greece voted in its first bailout deal in the face of violent popular protests that left three dead. The day was followed by years of turmoil in which the country tried to overhaul its economy in the midst of a downturn matched in depth and length only by the Great Depression. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Σε αυτόματη παρακράτηση ακόμα και για τις ρυθμισμένες οφειλές θα προχωρά το Δημόσιο στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι ζητούν την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι είτε για να εισπράξουν χρήματα από το Δημόσιο (εφάπαξ, κοινωνικές παροχές, αμοιβές για εκτέλεση έργου κ.ά.) είτε για να μεταβιβάσουν ακίνητο, εφόσον έχουν βεβαιωμένες οφειλές άνω των 30 ευρώ ακόμα και αν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις, η Εφορία θα τους παρακρατεί ποσό ίσο με 10% έως 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς τη Φορολογική Διοίκηση οφειλών.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

*Στην περίπτωση κατά την οποία χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ'αυτού και υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης

*Κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών. Συνεπώς, τυχόν μη ληξιπρόθεσμη οφειλή που τελεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής δεν συμπεριλαμβάνεται σε τυχόν παρακράτηση επί του αποδεικτικού

*Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (ληξιπρόθεσμων και μη).

*Για την εξεύρεση του ελάχιστου ποσοστού παρακράτησης, υπολογίζεται το ελάχιστο ποσοστό επί της εισπραττόμενης απαίτησης (10%, 30%, 70%, κατά περίπτωση) και ταυτόχρονα υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί σε δόσεις ρύθμισης (3 ή 5 δόσεις ρύθμισης από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης).

* Το κατώτατο ποσοστό παρακράτησης (30%, 70%) που τίθεται υποχρεωτικά επί του αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων δύναται να περιορισθεί στο 10% του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον ο αιτών έχει περιοδικές αποδεδειγμένες απαιτήσεις ή τουλάχιστον μία ακόμα απαίτηση κατά φορέων όπου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας (όπως ΕΟΠΠΥ, νοσοκομεία κλπ), είναι ενήμερος σε ρύθμιση και έχει υπόλοιπο συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερο των 5.000 ευρώ