ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
15/09/2016 13:02 EEST | Updated 15/09/2016 13:04 EEST

Το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

shutterstock

Ημερίδα για την παρουσίαση της πρότασης υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, και διοργάνωσαν από κοινού το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανέλαβε την πρωτοβουλία της εκπόνησης και υλοποίησης Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από έξι άξονες με 46 αλληλένδετων μεταξύ τους παρεμβάσεων, υλοποιούμενων κατά περίπτωση τόσο από την πολιτεία και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς όσο και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Ενίσχυση Ζήτησης Προϊόντων Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων

- Επανεξέτασης της πολιτικής τιμοδότησης και πλαισίου αποζημιώσεων φαρμάκου

- Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη χρήση γενοσήμων

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων

- Συνεχούς προσαρμογής στις καλές πρακτικές παραγωγής

- Ενίσχυσης εξωστρέφειας και συνεργασιών

- Ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας μέσω δράσεων

- Στόχευσης της έρευνας και διασύνδεσής της με τη Φαρμακοβιομηχανία

- Διαμόρφωσης ελκυστικού θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας και νομικής προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων

- Ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου

- Ανάσχεση του brain drain

- Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών μέσω δράσεων:

- Επιχειρησιακής αναβάθμισης και ενίσχυσης του ρόλου του ΕΟΦ

- Αναβάθμισης Ερευνητικών Υποδομών

- Συστηματικής παρακολούθησης της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου

Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης μέσω δράσεων

- Διευκόλυνσης της πρόσβασης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών

- Βελτίωσης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος

Οι πρωτοβουλίες – δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη στην παρέμβασή της υπογράμμισε ότι «το Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε αποτελεί το βασικό – ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μέλημα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης μας είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όχι με την στενή έννοια της δημιουργίας περιβάλλοντος προστασίας στην εγχώρια παραγωγή, αλλά με την ευρεία έννοια, δηλαδή τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης στην υφιστάμενη δραστηριότητα αλλά και συνθηκών δημιουργίας νέου φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις της βιομηχανίας ώστε η εγχώρια παραγωγή να ενδυναμωθεί από ξένες επενδύσεις».

Κατά την ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης ο οποίος επισήμανε πως πρόκειται για πιλοτική μελέτη που ξεκινά από το φάρμακο, ένα κοινωνικό αγαθό μεγάλης σημασίας και στόχος είναι να υπερβούμε δύο αποτυχημένα μοντέλα του παρελθόντος. Το πρώτο είναι το παρελθόν του προστατευτικού καθεστώτος. Το δεύτερο είναι εκείνο της πολιτικής τιμολόγησης του φαρμάκου με μοναδικό σκοπό τη δραστική περικοπή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.