ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
31/12/2015 02:45 EET | Updated 31/12/2015 02:46 EET

Νέο τοπίο για τους δανειολήπτες: Αντιμέτωποι με κατασχέσεις ή με την πώληση των δανείων τους σε ξένα funds

TaxRebate.org.uk" data-caption="Euro currency and houses.Like much of our work, we have put all these images in the public domain. Feel free to use them but please credit out site as the source if you do: TaxRebate.org.uk" data-credit="Images_of_Money/Flickr">

Με ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο θα βρεθεί αντιμέτωπο από αύριο Παρασκευή το σύνολο των δανειοληπτών, καθώς από την 1.1.2016 το καθεστώς πλήρους προστασίας της πρώτης κατοικίας παύει να ισχύει και στη χώρα μας. Στο εξής οι δανειολήπτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τον δικαστικό κλητήρα.

Συγκεκριμένα από αύριο Παρασκευή η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται μόνο για όσους έχουν υπαχθεί στον «νέο» Νόμο Κατσέλη, στον οποίο όμως έχουν «κουρευτεί» τα κριτήρια με αποτέλεσμα αρκετοί δανειολήπτες να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι είτε με κατασχέσεις, είτε με την πώληση των δανείων του σε ξένα funds.

Με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νέος νόμος, από όσους έχουν κόκκινα δάνεια πλήρη προστασία θα έχουν οι 57.500 οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ενώ υπό προϋποθέσεις προστατεύεται η πρώτη κατοικία ακόμα 80.500 δανειολήπτες που ανήκουν στη «μεσαία» τάξη.

Ωστόσο, προϋπόθεση για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων δανειοληπτών είναι να υπαχθούν στο «νέο» νόμο ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρυμένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Ο οφειλέτης να υπήρξε συνεργάσιμος κατά τον χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου. Το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του και το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%.

Επίσης η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, δηλαδή 220.000 ευρώ, και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά η αντικειμενική αξία είναι μέχρι 260.000 ευρώ και με τρία παιδιά μέχρι 280.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Χαμηλότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και «επιδότηση» από το Δημόσιο της δόσης που θα ορίσει το δικαστήριο θα έχουν όσοι δανειολήπτες ανήκουν με βάση τα κριτήρια στις ευπαθείς ομάδες.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη σε αυτή την κατηγορία δανειοληπτών είναι: Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να υπολείπεται ή να είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Δηλαδή για πενταμελή οικογένεια, η αντικειμενική αξία να φτάνει έως τις 220.000 ευρώ.

Θεωρητικά λύση υπάρχει και για τους δανειολήπτες που δεν υπάγονται σε καμία από τις δύο κατηγορίες αλλά δεν μπορούν αν εξυπηρετήσουν το δάνειο τους.

Αυτοί θα μπορούν να προσφύγουν απευθείας στην τράπεζα προκειμένου να ρυθμίσουν το δάνειο τους, με βάση τα όσα προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών. Οι δυνατότητες που δίνει ο Κώδικας είναι: παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου ή «σπάσιμο» του δανείου στα δύο  και η μερική διαγραφή χρεών.