ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/04/2016 13:33 EEST | Updated 21/04/2016 13:58 EEST

Πώς πέτυχε η κυβέρνηση το πρωτογενές πλεόνασμα

Πώς πέτυχε το πρωτογενές πλεόνασμα η κυβέρνηση;

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, οι κυριότερες διαφορές μεταξύ του στόχου του προγράμματος για το 2015 και του EDP (Excessive deficit procedure - Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος) Απριλίου 2016 αναφορικά με την εκτέλεση του 2015 σε όρους προγράμματος (βελτιωμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά 1,7 δισ. ευρώ) εντοπίζονται στις ακόλουθες περιοχές:

Κοινωνικός προϋπολογισμός

Παρατηρείται καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα στο EDP κατά 527 εκατ. που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στην χαμηλότερη συνταξιοδοτική δαπάνη.

ΟΤΑ

Παρατηρείται βελτιωμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα στο EDP κατά 265 περίπου εκατ. που προέρχεται κυρίως από πόρους ΠΔΕ και κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Κρατικός προϋπολογισμός

Στο EDP παρατηρείται καλύτερη εκτέλεση στα δεδουλευμένα έσοδα του κράτους κατά 950 περίπου εκατ. ευρώ (με σημαντικότερα τα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 844 εκατ. ευρώ) και στις δαπάνες κατά 400 εκατ. ευρώ.

Αλλαγές μεθοδολογίας – επικαιροποίηση μητρώου φορέων γενικής κυβέρνησης από ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντικό κομμάτι των διαφορών προέρχεται και από αλλαγές στην μεθοδολογία (παραχωρήσεις αυτοκινητόδρομων -562 εκατ., καταγραφή εξοπλιστικών -264 εκατ., FISIM -350 εκατ.) και προσθήκη φορέων στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ (ΤΕΚΕ, ΤΠΔ κλπ βελτίωση κατά 560 εκατ. περίπου).

Ο γ.γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επεσήμανε σχετικά με τα εν λόγω αποτελέσματα: «Η σημερινή δημοσιοποίηση του επίσημου πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% του ΑΕΠ για το 2015 επιβεβαιώνει σε υπερθετικό βαθμό τις δικές μας εκτιμήσεις. Για την ακρίβεια, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδείχθηκε πιο αξιόπιστο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μέχρι χτες επέμενε σε πρωτογενές έλλειμμα -0,6% του ΑΕΠ. Υπό το πρίσμα της παραπάνω απόκλισης, και μάλιστα σε ένα εκτελεσμένο αποτέλεσμα, τίθεται υπό προφανή αμφισβήτηση και η εγκυρότητα των δημοσιονομικών προβλέψεων του ΔΝΤ για το 2018».