ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/10/2015 11:52 EEST | Updated 21/10/2015 12:06 EEST

ΚΕΠΕ: Χαμηλότερη ύφεση αλλά θα διατηρηθεί και το 2016

Fotosearch via Getty Images
Man behind stock chart bars

Για χαμηλότερη ύφεση από τις υφιστάμενες επίσημες προβλέψεις κάνει λόγο στο μηνιαίο του δελτίο το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

«Eίναι ιδιαίτερα πιθανό η ύφεση να είναι χαμηλότερη από τις υφιστάμενες επίσημες προβλέψεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του ΚΕΠΕ σημειώνεται ότι διανύοντας τα τέλη του Οκτωβρίου του 2015, και με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις αναφορικά με την εκτιμώμενη ύφεση για το σύνολο του έτους να εμφανίζονται βελτιωμένες, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής στα δεδομένα του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης.

Τα εν λόγω δεδομένα, από τη μία πλευρά, συνεπάγονται την εξάλειψη σημαντικού βαθμού αβεβαιότητας αναφορικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική και την προώθηση των απαραίτητων Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Από την άλλη πλευρά, εντούτοις, συνδέονται με τη συνέχιση της πολιτικής λιτότητας και την εφαρμογή πληθώρας μέτρων που επιφέρουν επιπλέον επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που αφορούν τόσο επιπρόσθετα όσο και επί μακρόν υφιστάμενα ζητήματα, τα οποία επιδρούν και μεταβάλλουν τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν το εγχώριο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ένα τέτοιο ζήτημα είναι η διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η οποία σαφώς ξεπερνά τα όρια της εγχώριας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Από την άλλη πλευρά, η αντιμετώπιση της ύφεσης και η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βελτίωση των συνθηκών που αφορούν στη συνιστώσα της απασχόλησης.

Όπως υπογραμμίζει το ΚΕΠΕ, «η ύφεση προβλέπεται να διατηρηθεί και την επόμενη χρονιά, εκτιμώντας ότι το 2016 θα διαμορφωθεί στο -1,3%, στο οποίο συγκλίνουν και οι προβλέψεις της πρόσφατης έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εντούτοις, η πρόβλεψη για το μέγεθος της ύφεσης του 2015, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των γεγονότων που έλαβαν χώρα το 2015 και επηρέασαν την εγχώρια οικονομία, χρήζει περαιτέρω ανάλυσης των επιμέρους δεικτών».

Από την πλευρά του και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης έκανε λόγο για ηπιότερη ύφεση το 2015 και το 2016.

Όπως ανέφερε, η τελική ύφεση θα είναι ηπιότερη για το 2015, και από -2,3% που προβλεπόταν αρχικά θα είναι της τάξεως του -1,4%, ενώ για το 2016 από -1,5% θα πέσει στο -1,3%.