ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01/12/2016 06:48 EET

Τι είναι το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων» και τι υπόσχεται να αλλάξει στο χώρο της Πληροφορικής

archive

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κενό και μια ανισότητα στις ψηφιακές δεξιότητες, κάτι το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Σύμφωνα με επίσημες έρευνες υπάρχουν τεράστια κενά στους λεγόμενους ΙΤ professionals και είναι φυσικό ότι όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία, η ζήτηση αυτή θα αυξάνεται αναλόγως. Αυτή ήταν και η κεντρική ιδέα της ημερίδας «IT Professionalism Europe» που διοργάνωσε στο Άμστερνταμ η CEPIS (Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής) με πρόεδρο τον Βύρωνα Νικολαΐδη και η οποία παρουσίασε το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων» («Εuropean e-Competence Framework ή e-CF Framework»). Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από όλη την Ευρώπη να έχουν μια «κοινή γλώσσα» αναφορικά με τα ψηφιακά επαγγέλματα και τις ψηφιακές τις δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Εuropean e-Competence Framework) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

  • Σαράντα δεξιότητες, όπως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, χρησιμοποιώντας μια ευρέως και κοινά αποδεκτή γλώσσα ικανοτήτων/δεξιοτήτων και επιπέδων επάρκειας που μπορεί να κατανοηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αγορά εργασίας και υποψηφίους, σε όλη την Ευρώπη.
  • To συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής των επιχειρήσεων για την επιλογή, αξιολόγηση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, από εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς καθώς και από φορείς χάραξης πολιτικής, το οποίο μάλιστα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας προσφέροντας της την καθοδήγηση στο πώς μπορεί να διαχειριστεί και να βελτιώσει τις δεξιότητες του προσωπικού της.

Τι δείχνουν οι αριθμοί για τη σημασία του επαγγελματισμού στην Πληροφορική

  • Η κοινωνία και η οικονομία της Ευρώπης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής.
  • Ο κλάδος συνεισφέρει το 6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και συμβάλλει κατά 50% στην αύξηση της παραγωγικότητας.
  • Η έλλειψη δεξιοτήτων οδηγεί σε απώλειες δισεκατομμυρίων στις εθνικές οικονομίες (19,6 δισ. απώλειες στην Ολλανδική οικονομία).
  • Μόνο το 23% των επαγγελματιών Πληροφορικής διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις που κατέχει (έρευνα CEPIS)
  • Όσο η πληροφορική αναδεικνύεται η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, τα χαμηλά επίπεδα επαγγελματισμού ενέχουν σημαντικούς κινδύνους.
  • Λιγότερο από το 20% των επαγγελματιών πληροφορικής είναι κάτω των 30 ετών: μέσος όρος στην Ευρώπη 42 έτη, οι νεότεροι επαγγελματίες στο Βέλγιο: 37 ετών, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία στην Ολλανδία: 50 ετών.
  • Σε 913.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις το 2020 (αύξηση 79,3%).
  • Το ποσοστό των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής ανέρχεται μόλις στο 15% πανευρωπαϊκά (έρευνα cepis) με υψηλότερο ποσοστό στην Ιρλανδία (22%) και χαμηλότερα ποσοστά σε Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία (10-11%).

«Ειδικά στον τομέα των ΤΠΕ, η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς και των τεχνολογιών της είναι απαραίτητη για την επιβίωση εταιρειών και υπαλλήλων. Για να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη η βιομηχανία πρέπει να επενδύει στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της. Το e-CF μπορεί να αναπτυχθεί με στόχο να παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων ΤΠΕ», τόνισε ο πρόεδρος της CEPIS Βύρωνας Νικολαΐδης. Και όπως η χρήση μιας ξένης γλώσσας αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα κοινώς αποδεκτά επίπεδα γλωσσομάθειας (A1,A2,B1,B2,C1, C2) κατ’ αυτό τον τρόπο το «E-competence framework» αποτελεί ένα κοινό πρότυπο για τα επίπεδα των ψηφιακών ικανοτήτων δεξιοτήτων σε σχέση με 23 επαγγέλματα του κλάδου της Πληροφορικής, όπως: Account Manager (Σύμβουλος Πωλήσεων) , Επιχειρηματικός Αναλυτής (Business Analyst) , Business Information Manager (Διευθυντής Επιχειρηματικών Πληροφοριών), Chief Information Officer (Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφορικής), Database Administrator (Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων), Developer (Προγραμματιστής), Digital Media Specialist (Ειδικός Ψηφιακής Επικοινωνίας), Enterprise Architect, ICT Consultant (Σύμβουλος Πληροφορικής), ICT Operations Manager (Διευθυντής λειτουργιών Πληροφορικής), ICT Security Manager (Διευθυντής Ασφαλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/Πληροφορικής), ICT Security Specialist (Ειδικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων), ICT Trainer (Eκπαιδευτής Πληροφορικής), Quality Assurance Manager (Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας), Service Desk Agent (Εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών), Systems Administrator (Διαχειριστής Συστημάτων), Systems Analyst (Αναλυτής Συστημάτων), Systems Architect (Aρχιτέκτονας Συστημάτων), Technical Specialist (Τεχνικός), Τest Specialist (Ειδικός Τesting)

Ο ρόλος του «e-competence benchmark»

Στα βήματα των παραπάνω σκέψεων η CEPIS ανέπτυξε ένα δωρεάν online εργαλείο, το «e-competence benchmark», που χρησιμεύει στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων των επαγγελματιών Πληροφορικής και την ευθυγράμμισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Γιατί είναι σημαντικό ένα τέτοιο εργαλείο; Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, μπορεί να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των Ελλήνων επαγγελματιών και να μειώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, να διασφαλίσει την ισότητα στον τομέα των ΤΠΕ και να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ακολουθήσουν συναφή επαγγέλματα. Το «e-competence benchmark» επιτρέπει στους οργανισμούς να προσλάβουν και να αναπτύξουν κατάλληλους υπαλλήλους, δίνει μια κοινή «γλώσσα» για να περιγράψει τις ψηφιακές δεξιότητες και τις «ζυγίζει» στην ουσία. «Σκεφθείτε το σαν το “τούβλο” που χτίζει τον τοίχο του επαγγελματικού σας προφίλ», είπε πολύ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της CEPIS.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας «IT Professionalism Europe» εκπρόσωποι παγκοσμίου φήμης εταιρειών από την Ευρώπη και την Αμερική είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν απτά αποτελέσματα έχοντας κάνει ήδη χρήση του e-CF. Ανάμεσά τους η Airbus (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία), η γαλλική πολυεθνική αεροσκαφών, πυραύλων-κινητήρα και αεροδιαστημική συστατικών SAFRAN, η Capgemini (Ολλανδία), η Euro Disney (Παρίσι), η παγκόσμια ισπανική ασφαλιστική εταιρία Mapfre, με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες και 35.000 υπαλλήλους (που έχει εφαρμόσει το e-CF σε τμήματα IT της, προκειμένου να αξιολογήσει και να ενισχύσει τις τρέχουσες περιγραφές των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των επενδύσεων στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης), καθώς και η Poste Italiane.

Sponsored Post