ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/03/2015 15:59 EET | Updated 05/03/2015 15:59 EET

Κρίσεις πλοιάρχων και αρχιπλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν

ASSOCIATED PRESS
The Greek frigate Navarino, and a helicopter, conduct a security exercise on the Saronic Gulf, south of Athens, Wednesday, Aug. 4, 2004. Teams of frogmen, helicopters and warships of Greek Navy took part in an exercise in preparation for the Aug.13-29 Olympics, when they will be deployed at several ports. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-16 έκρινε τους παρακάτω Πλοίαρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

α. Μάχιμοι:

 

(1) Γρυπάρης Ευστάθιος

(2) Μονιός Κωνσταντίνος

(3) Σταυρόπουλος Σπυρίδων

(4) Μαρίνος Ευάγγελος

(5) Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος

 

 β. Μηχανικοί:

 

(1) Καψοκέφαλος Διονύσιος

(2) Αγγελόπουλος Ιωάννης

 

γ. Υγειονομικού/Ιατρών:

 

(1) Δημητρίου Σπυρίδων

(2) Σπυρόπουλος Ευάγγελος

(3) Πεχλιβανίδης Γεώργιος

(4) Δαυίδης Δημήτριος

(5) Χατζημιχάλης Ηλίας

 

δ. Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

 

ε. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:

(1) Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη

(2) Λούκου-Νεονάκη Χαρίκλεια

(3) Δασκαλάκη Ευαγγελία

 

2. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

α. Μάχιμοι:

(1) Γρυπάρης Ευστάθιος

(2) Μονιός Κωνσταντίνος

(3) Σταυρόπουλος Σπυρίδων

(4) Μαρίνος Ευάγγελος

(5) Χαϊδεμενάκος Αναστάσιος

 

β. Μηχανικοί:

 

(1) Καψοκέφαλος Διονύσιος

(2) Αγγελόπουλος Ιωάννης

 

γ. Υγειονομικού/Ιατρών:

 

(6) Δημητρίου Σπυρίδων

(7) Σπυρόπουλος Ευάγγελος

(8) Πεχλιβανίδης Γεώργιος

(9) Δαυίδης Δημήτριος

 

δ. Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ

 

ε. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής:

(1) Θωμάκου-Ηλιοπούλου Καλλιόπη

(2) Λούκου-Νεονάκη Χαρίκλεια

 

3. Προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22, του Ν.2439/1996 και 32 του Ν. 3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους παρακάτω Πλοιάρχους Υγειονομικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και στην συνέχεια ως «Προακτέοι», για την προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου σε αποστρατεία από το ίδιο συμβούλιο:

α. Ιατρό, Χατζημιχάλη Ηλία

β. Νοσηλευτικής, Δασκαλάκη Ευαγγελία

 

Στο πλαίσιο των εκτάκτων κρίσεων πλοιάρχων έτους 2015 το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε:

α. «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων τους παρακάτω Πλοιάρχους:

(1) Μάχιμοι:

 

(α) Ρουκάς Περικλής

(β) Νασόπουλος Πέτρος

(γ) Μπάνος Σταύρος

(δ) Παξιβανάκης Ιωάννης

(ε) Κάτσικας Λουκάς

(στ) Μαυρεδάκης Ευάγγελος

(ζ) Λυμπέρης Παναγιώτης

(η) Χατζάκης Παναγιώτης

(θ) Δρυμούσης Ιωάννης

(ι) Κοντούλης Ιωάννης

(2) Μηχανικοί:

 

(α) Μπαμπλένης Γεώργιος

(β) Σούφρας Δημήτριος

 

(3) Υγειονομικού/Ιατρός: Δαμιανός Δημοσθένης

 

 β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους παρακάτω Μάχιμους Πλοιάρχους:

 

(1) Τσιαντούλας Λεωνίδας

(2) Σινάνογλου Παναγιώτης

(3) Τσόγκας Γεώργιος

 

 Επίσης, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-2016 το συμβούλιο έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως:

 α. «Διατηρητέους»:

 

(1) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού:

 

(α) Γεωργαντάς Δημήτριος

(β) Χριστόπουλος Νικόλαος

(γ) Πέτσος Νικόλαος

(δ) Πούλιος Γεώργιος

 

 (2) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος

 

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί 

(α) Δημάκος Παναγιώτης

(β) Σταυρόπουλος Ευθύμιος

 

γ. «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της», Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα.

 

2. Προάγονται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί  του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως

«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:

 

α. Δημάκος Παναγιώτης

β. Σταυρόπουλος Ευθύμιος

 

3. Προάγεται, στο βαθμό του Υποναυάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφοι 4ε,) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Διαμαντάκη-Κούτσου Ιωάννα, η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2015-16, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της».